S i Örebro län besöker Askersunds vårdcentral

Idag har Socialdemokraterna i Örebro län besökt vårdcentralen i Askersunds kommun. Andreas Svahn, toppkandidat till regionen, har träffat verksamhetschef, enhetschef och representanter från de olika yrkeskategorierna på vårdcentralen.

Örebro län har idag en hälso-och sjukvård som håller en hög kvalitet. Vi har vårdcentraler och folktandvårdskliniker i varje kommun och vi har tre sjukhus som samverkar för att kunna erbjuda den bästa vården i hela länet, såväl akut som planerad. Men samhället står inför stora utmaningar framåt. Inte minst för att andelen äldre i…

Läs mer
facebook Twitter Email