Nyheter

Facklig-politisk samverkan

Företrädare för sex stycken fackförbund i Örebro län träffade idag Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi, för att prata om insatser regeringen har genomfört i spåren av Coronapandemin. Viktiga medskick i det fortsatta arbetet för en tryggare arbetsmarknad och en bättre sjukförsäkring!

Läs mer

720 miljoner till järnvägsunderhåll

Över 1 miljard kronor mer satsas på underhåll av järnväg och väg.På grund av coronapandemin och den kraftiga minskning av resande som den medfört, kan utökade underhållsarbeten på järnvägen göras utan att störa trafiken i så stor omfattning. 720 miljoner kronor mer satsas på järnvägsunderhåll.

Läs mer

Till alla er som jobbar inom vården

Jag vill inleda med att rikta några ord till alla i vår organisations som gör väldigt stor skillnad för hela samhället just nu. Alla medarbetar inom smittskydd, hälsa och sjukvård men också medarbetare inom stöd och servicefunktioner som kök, städ, transport, IT och vaktmästeri. Men också medarbetare inom regional utveckling, kollektivtrafiken och många fler. Jag…

Läs mer
facebook Twitter Email