Nyheter

Fler läkare och distriktssköterskor

Under flera år har Örebro läns landsting gjort ekonomiska satsningar för att öka tillgängligheten inom primärvården. Nu ska ytterligare 30 miljoner kronor tillföras vårdcentralerna för att öka läkartätheten. Fem miljoner kronor tillförs dessutom för att anställa fler distriktssjuksköterskor. Bakom förslaget, som kommer att behandlas av landstingsstyrelsen den 17 juni, står majoritetspartierna i landstinget, socialdemokraterna, miljöpartiet…

Läs mer

Över 37 000 förda samtal fram till idag!

Fram till idag har Socialdemokraterna fört samtal med 37 248 väljare. Målet är 100 000 samtal fram till valet den 14 september. En tredjedel av dessa samtal skulle ske under EU-valrörelsen, ett mål som nu alltså har nåtts med råge. – Vårt första delmål, att en tredjedel av våra 100 000 samtal skulle ske under EU-valrörelsen har…

Läs mer

Nytt Lågtrafikkort halverar reskostnaden i länet

Ett nytt Lågtrafikkort införs på försök av Länstrafiken från den 15 juni. Det beslutade nämnden för trafik, miljö och service i dag. Kortet, som ska finnas i två varianter, Tätortskort och Länskort, sänker kostnaden för buss- och tågresor inom länet kraftigt. Korten passar bäst för dem som kan påverka sina restider eftersom det inte gäller…

Läs mer
facebook Twitter Email