Nyheter

Vi bygger för framtiden!

2019 planeras ett nytt hus för högspecialiserad vård vid Universitetssjukhuset Örebro vara färdigt. Byggnaden ska innehålla sju kliniker med högspecialiserad vård och dessutom öppenvård, kirurgi med mera. Tre förslag finns i en arkitekttävlingen som avgörs i december. – Bra lokaler för vård är viktigt för såväl patienter som personal, säger landstingsstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson. Vi bygger…

Läs mer

Jonas Karlsson ska leda arbete med att utveckla Socialdemokraterna

Jonas Karlsson från Örebro är utsedd av Socialdemokraternas verkställande utskott, VU, till ordförande i det nya organisationsutskott som ska utveckla Socialdemokraternas arbete med organisationsfrågor i framtiden. Jonas Karlsson är idag landstingsråd och ordförande för Socialdemokraterna i Örebro län. – Det är hedrande för mig, men också för Socialdemokraterna i Örebro län att få det här…

Läs mer

Billigare resor för ungdomar i hela länet

Nämnden för trafik, miljö och service har beslutat att införa ett skolungdomskort som möjliggör för ungdomar att resa billigare i hela länet. Ungdomskortet kommer att innebära att även ungdomar nu kan köpa pendlarkort som gäller i hela länet, tidigare har det endast funnits för vuxna.  Priset för skolungdomskortet i länet kommer att variera beroende på hur…

Läs mer
facebook Twitter Email