Nyheter

Satsningar på rätt kompetens inom vården

Behoven av vård ökar över tid och vi ställer allt högre krav. För att möta den utvecklingen och samtidigt minska väntetiderna inom delar av vården det viktigt att säkra en långsiktig utbildning av personal med rätt kompetens. Socialdemokraterna i Region Örebro län investerar därför 6,5 miljoner kronor i fler AT- och ST-tjänster. Hälso- och sjukvården…

Läs mer

3 månader efter valet: Vi håller vad vi lovar

Tre månader har gått sedan valdagen den 9e september. Sen dess har Socialdemokraterna i Region Örebro län bildat en ny blocköverskridande majoritet och inlett arbetet med att genomföra politiska reformer för en hållbar framtid och tryggare vård.  Socialdemokraterna gick till val på ett valprogram med 10 punkter med fokus på en trygg, tillgänglig vård av…

Läs mer

Satsningar på äldres hälsa och vård

Alla invånare har rätt till en bra hälsa och god vård i sina äldre dagar. Då andelen äldre kommer öka de kommande åren måste vi tänka nytt för att garantera den rätten. I förslaget till budget för 2019 satsar Socialdemokraterna 6 miljoner kronor särskilt på äldres hälsa och vård. Minst en äldremottagning i varje länsdel…

Läs mer
facebook Twitter Email