Kongress

Kongressen hålls i Örebro 22-24 mars 2019. Den kommer handla om partiet som organisation och folkrörelse, utbildningspolitik med fokus på vuxenutbildning och kompetensförsörjning. Seminarium om sjukvård kommer hållas med mera.

Örebro distrikt har 13 ombud på kongressen. Det är medlemmarna som väljer vilka ombuden blir genom att rösta.

Distriktet har delats in i fyra valkretsar. De är Örebro, Västra (Karlskoga, Degerfors och Lekeberg), Norra (Lindesberg, Ljusnarsberg, Hällefors och Nora) och Södra (Kumla, Hallsberg, Askersund och Laxå).

Här intill kan du läsa om de nominerade kongressombuden.

Röstberättigade är partimedlemmar som betalat sin medlemsavgift senast den 24 oktober 2018.

Röstningsperioden pågår mellan 7 och 22 november.

Röstsedlar och kuvert delas ut i varje arbetarkommun.

Hör av dig till din arbetarekommun om du saknar röstsedlar eller vill ha mer information.

facebook Twitter Email