Örebro

 

Julia Ali

Ålder: 43
Sysselsättning: Tolk
Arbetarekommun: Örebro
Facklig tillhörighet: Nej
Berätta kort om varför du vill företräda Socialdemokraterna i Örebro län på kongressen:
Min övertygelse att förbättra samhället stämmer med den socialdemokratiska politiska agendan.

 

Per-Erik Andersson

Ålder: 66
Sysselsättning: socionom
Arbetarekommun:  Örebro
Facklig tillhörighet: Vision
Berätta kort om varför du vill företräda Socialdemokraterna i Örebro län på kongressen:
Jag vill medverka till att vi inte ”tappar bort oss” ideologiskt i en tid då kompromisser krävs för att ge landet styrning.

 

Gun Carlestam Lewin

Ålder: 78
Sysselsättning: Fritidspolitiker
Arbetarekommun: Örebro
Facklig tillhörighet: –
Berätta kort om varför du vill företräda Socialdemokraterna i Örebro län på kongressen:
27% av väljarunderlaget utgörs av 65-plussare. Av riksdagens 349 ledamöter är nu 6 st 65+. Ingen av socialdemokraternas 101 riksdagsledamöter är 65+. Ska vi ha det så på kongressen också? Min viktigaste fråga är framtidens kompetensförsörjning inom vård- och äldreomsorg.

 

Omar Chorbaji

Ålder: 26
Sysselsättning: Pluggar till fritidsledare/föreläsare
Arbetarekommun: Örebro
Facklig tillhörighet: Kommunal
Berätta kort om varför du vill företräda Socialdemokraterna i Örebro län på kongressen:
Jag vill förändra.

 

Roland Dahl

Ålder: 48
Sysselsättning:Projektledare på Energi och Klimat hos Region Örebro Län
Arbetarekommun: Örebro
Facklig tillhörighet: Vision
Berätta kort om varför du vill företräda Socialdemokraterna i Örebro län på kongressen:
Att få möjlighet att vara med och ta fram programtexter ser jag som mycket spännande. Vår demokrati står inför flera utmaningar och därför vill jag vara med och påverka det så mycket som jag kan.

 

Jessica Ekerbring

Ålder: 46
Sysselsättning: Kommunalråd/IT-projektledare
Arbetarekommun: Örebro
Facklig tillhörighet: Vision
Berätta kort om varför du vill företräda Socialdemokraterna i Örebro län på kongressen:
Kongressen kommer bl a fokusera på två av våra viktigaste framtidsutmaningar nämligen kompetensförsörjning och integration. Att lyckas med dessa två områden kommer att vara en nyckel när det gäller att klara den kommande demografiska utmaningen. Färre människor måste försörja fler i tider av fler unga och fler äldre, och då krävs inte bara ny teknik och effektivare arbetssätt utan även att vi lyckas utbilda människor till de yrken som efterfrågas, både inom offentlig och privat sektor. På kongressen kommer vi att spika vilken väg partiet kommer att ta för att lösa denna samhällsutmaning, och där tror jag att jag skulle kunna föra sossarna i Örebros talan på ett bra sätt och bidra till ett bättre slutresultat.

 

Alex Elofsson

Ålder: 19, 20 vid kongressen
Sysselsättning: Timvikarie/Student
Arbetarekommun: Örebro
Facklig tillhörighet: Kommunal
Berätta kort om varför du vill företräda Socialdemokraterna i Örebro län på kongressen:
Kongressen kommer behandla utbildningsfrågor. Som student med både autism och adhd vet jag att dagens system behöver förbättras. Universitetsfrågan riskerar att bli en klassfråga. Det är det sista Sverige behöver. Den psykiska ohälsan kryper sig allt längre ner i åldrarna och det påverkar utbildningen. Det är något jag vill vara med och diskutera hur vi på bästa sätt löser ett av det största hälsoproblemet Sverige står inför. Som ung student vill jag vara med och skapa Socialdemokraternas nya utbildningspolitik.

 

Lisbeth Estrada Pérez

Ålder: 27
Sysselsättning: Student och Stödassistent LSS
Arbetarekommun: Örebro
Facklig tillhörighet: Kommunal
Berätta kort om varför du vill företräda Socialdemokraterna i Örebro län på kongressen:
Det som driver mig politiskt är att alla människor ska ha samma förutsättningar för att kunna självförverkliga sina drömmar och ambitioner oavsett strukturell bakgrund. Detsamma gäller på organisationsnivå. För att en god organisationsutveckling ska vara hållbar övertid måste den även vara öppen för andra metoder och vägar för att fortsätta vara relevant för nyare generationer. Jag tror på en modern folkrörelse, där vi snarare utvecklas framåt av blandningen från våra olika erfarenheter och styrkor. En representativ organisation ger även goda förutsättningar för en genomtänkt reformpolitik, för alla. Och sist men inte minst, det hade varit väldigt kul att få representera Örebro län. Ni hade inte blivit besvikna.

 

Jan Friberg-Warthog

Ålder: 56
Sysselsättning: Pappersbruksarbetare
Arbetarekommun: Örebro
Facklig tillhörighet: Svenska Pappersindustriarbetareförbundet
Berätta kort om varför du vill företräda Socialdemokraterna i Örebro län på kongressen:
Jag har kontakt med verkligheten 🙂

 

Johan Gynnhammar

Ålder: 25
Sysselsättning: Politisk sekreterare/juriststudent
Arbetarekommun: Örebro
Facklig tillhörighet: Jusek, Unionen
Berätta kort om varför du vill företräda Socialdemokraterna i Örebro län på kongressen: Vårt samhälle har flera utmaningar framöver och socialdemokratin är den enda rörelse som kan möta dem med en politik för jämlikhet, social rättvisa och hållbarhet. Hur den politiken ser ut avgörs på kongressen. Om jag får förtroendet tar jag med mig både ett starkt engagemang, mina erfarenheter som ung i samhället och politisk erfarenhet till kongressen.

 

Jennan Hannah

Ålder: 32
Sysselsättning: Utredare
Arbetarekommun: Örebro
Facklig tillhörighet: St – TCO
Berätta kort om varför du vill företräda Socialdemokraterna i Örebro län på kongressen:
Jag vill kunna vara med för att driva våra frågor från Örebro. Jag har dessförinnan varit ombud för s-kvinnor. Jag tycker att det är mycket spännande och ett viktigt uppdrag att förvalta.

 

Kemal Hoso

Ålder: 44
Sysselsättning: Logistiker
Arbetarekommun: Örebro
Facklig tillhörighet: Metall
Berätta kort om varför du vill företräda Socialdemokraterna i Örebro län på kongressen:
Partikongressen Örebro 2019 kan vara den viktigaste i Sveriges moderna tid. Det är dags för omorganisering och nytänkande. Vi ska vara ett modernt parti som utvecklas i takt med samhällsutveckling, samtidigt ska vi värna om våra grundvärderingar….Det vill jag vara med om!!!

 

Håge Högquist

Ålder: 68
Sysselsättning: Pensionär. Som är aktiv på flera områden. T ex ordförande i Örebro Riksteaterförening.
Arbetarekommun: Örebro
Facklig tillhörighet: VISION (FD SKTF)
Berätta kort om varför du vill företräda Socialdemokraterna i Örebro län på kongressen:
Jag är mycket aktiv. Ordförande i Tro och Solidaritet (Trots att jag är icke-troende). Är mycket extrovert och tycker om ”att stå på scenen”. Har varit chefstjänsteman i Kommuner och Landsting åren 1979-2005. Träffat mängder av politiker på lokal-, regional-, nationell- och europanivå.

 

Eva-Lena Jansson

Ålder: 55
Sysselsättning: Postanställd (tjänstledig)
Arbetarekommun: Örebro
Facklig tillhörighet: SEKO
Berätta kort om varför du vill företräda Socialdemokraterna i Örebro län på kongressen:
Valresultatet visar tydligt att den facklig-politiska samverkan behöver stärkas och utvecklas. Partiet ska fortsätta utveckla/erbjuda studier för såväl nya som gamla medlemmar.

 

Christer Karlsson

Ålder: 63
Sysselsättning: Miljöarbetare
Arbetarekommun: Örebro
Facklig tillhörighet: Svenska Transportarbetareförbundet
Berätta kort om varför du vill företräda Socialdemokraterna i Örebro län på kongressen:
Viktigt att de fackliga frågorna tas upp, både inom kommun och landsting. Upphandlingar med att kollektivavtal är det rätta, lägsta pris är inte alltid bäst.

 

Pell Uno Larsson

Ålder: 77 år
Sysselsättning: Leg. sjuksköterska/pensionär
Arbetarkommun: Örebro
Facklig tillhörighet: Lärarförbundet, Vårdförbundet
Berätta kort om varför du vill företräda Socialdemokraterna i Örebro län på kongressen:
Jag har i över 10 år varit aktiv med uppdrag i partiet, men inte fått förmånen att delta på någon partikongress. Senaste mandatperioden har jag varit ersättare i regionens patientnämnd (även i perioden före) och deltagit vid samtliga möten, samt ledamot i regionens pensionärsråd.
I Örebro kommun har jag varit gruppledare och därefter ledamot i Vård- och omsorgsnämnden samt ledamot i programnämnd social välfärd, ordf. och ledamot i lokalt pensionärsråd, ersättare i gymnasienämnden. Jag har varit/är ordförande/v.ordf. i City- föreningen, ledamot i AKs styrelse, ordf. i HBT-S föreningen i Örebro, ersättare i kommunfullmäktige, m.m.
Under mitt yrkesliv har jag arbetat som leg. sjuksköterska, varit rektor på Örebro Vårdhögskola, Lärare med ledande befattningar på universitetet i Örebro inom vård- och medicinämnen. Har varit fackligt aktiv, ordf. i lärarförbundets lokalavd. i Örebro, ledamot under 10 år i förbundsstyrelsen, förbundsordförande för Vård- och barnavårds riksförbund, samt i Pensionerade Lärares Riksförbund i 8 år, och fortfarande.
Jag har ett brinnande intresse för frågor inom välfärdssektorn, inriktning vuxenutbildning, utbildningssektorn, vård- och omsorgssektorn och sjukvård. Jag svarar gärna på frågor.

 

Eddie Lövholm Eriksson

Ålder: 30
Sysselsättning: Brevbärare
Arbetarekommun: Örebro
Facklig tillhörighet: Seko
Berätta kort om varför du vill företräda Socialdemokraterna i Örebro län på kongressen:
Lång erfarenhet av fackligt arbete ger mig god erfarenhet av att förhandla. Jag kommer att kunna vara Örebro län behjälpligt genom mitt sätt att hitta lösningar på stora problem som inte nödvändigtvis kompromissar med endera parts målsättningar.

 

Elena Maisuradze

Ålder: 48
Sysselsättning: Deltagare i jobb- och utvecklingsgarantins program
Arbetarekommun: Örebro
Facklig tillhörighet: Inget
Berätta kort om varför du vill företräda Socialdemokraterna i Örebro län på kongressen:
Örebro är en växande kommun med ett mångkulturellt samhälle. Som nyanländ har jag en vision på politik från invandrarnas perspektiv. Jag skulle vilja göra en fin insats för att fortsätta förbättra och utveckla den.

 

 

Farhan Mohammad

Ålder: 43
Sysselsättning: Kontakt Tolk
Arbetarekommun: Örebro
Facklig tillhörighet: Tidigare men inte nu längre
Berätta kort om varför du vill företräda Socialdemokraterna i Örebro län på kongressen:
Mångfalden har långa och stabila rötter i Örebro. Örebromodellen ska utvecklas och lyftas upp i hela landet.

 

Mayson Murad

 

Ramsi Nefzi

Ålder: 31
Sysselsättning: Tekniker på Hexatronic Fiber Optik Örebro
Arbetarekommun: Örebro
Facklig tillhörighet: Seko
Berätta kort om varför du vill företräda Socialdemokraterna i Örebro län på kongressen:
Jag är en del av Sverige och jag måste göra allt jag kan för att samhället ska hållas starkt och tryggt, och Sverige ska va alltid för alla som älskar Sverige .

 

Nawal Nima

Ålder: 48
Sysselsättning: Mottagnings samordnare
Arbetarekommun: Örebro Kommun
Facklig tillhörighet: Vision
Berätta kort om varför du vill företräda Socialdemokraterna i Örebro län på kongressen:
För att som kongressombud har jag en avgörande tillfälle att påverka framtiden för Socialdemokraterna. Dessutom jag anser att det är kompetensutvecklande att delta på kongressen samt att kunna bygga ett nätverk med andra människor från andra partier eller branscher.

 

Bulent Oktay

Ålder: 43
Sysselsättning: Studerar på högskola
Arbetarekommun: Örebro
Facklig tillhörighet: –
Berätta kort om varför du vill företräda Socialdemokraterna i Örebro län på kongressen:
Att sträva efter mångfald är lika med (E = mc²).

 

Vera Peci

Ålder: 46
Sysselsättning: Frisör
Arbetarekommun: Örebro
Facklig tillhörighet: ?
Berätta kort om varför du vill företräda Socialdemokraterna i Örebro län på kongressen:
Jag vill vara med och företräda i Partikongressen först och främst för att jag vill framföra några synpunkter jag har kring integrationen. Eftersom jag själv är en utländsk kvinna som har lyckats komma in i samhället ganska fort, tror jag kan komma med några bra förslag som kan hjälpa till att utveckla integrationen i Sverige. Har olika erfarenheter i mitt liv. Är en glad och trevligt person, som har väldigt lätt att komma in i nya grupper och få dela diskussioner. Är van vid att kämpa för allt och det tror jag är en poäng till, att jag är här idag. Jag har inte lyckats lämna in några motioner, men jag har skrivit en liten bok om mitt första år i Sverige, som har förstärkt min vilja att bli mer aktiv i politiken och göra allt jag kan för att alla kvinnor ska känna sig hemma lika mycket som jag gör. Jag har lyckats bra hittills och jag är säker på, att jag kan mycket mer nu och framåt. Vi lever i svåra tider och det krävs mycket jobb och en stor vilja att ta svåra och viktiga beslut till framtiden. Jag är beredd att ta ansvaret i fall jag får chansen och jag är säker på, att jag kan utföra det. Med all respekt!

 

Bo Pettersson

 

Karin Sundin

Ålder: 46
Sysselsättning: Regionråd med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor
Arbetarekommun: Örebro
Facklig tillhörighet: Unionen
Berätta kort om varför du vill företräda Socialdemokraterna i Örebro län på kongressen:
Jag vill att det svenska välfärdssamhället ska erbjuda medborgarna en god och jämlik sjukvård, skola och omsorg också i framtiden. Socialdemokraterna måste formulera en politik för ett solidariskt samhälle som får tillräckligt stöd hos medborgarna. Det arbetet börjar, fortsätter och utvecklas genom kongressbeslut.

 

Malin Törby Vuksa

Ålder: 38
Sysselsättning: Lärare/speciallärare
Arbetarekommun: Örebro
Facklig tillhörighet: Lärarförbundet
Berätta kort om varför du vill företräda Socialdemokraterna i Örebro län på kongressen:
Kongressen ämnar att behandla frågor rörande utbildning, kompetensförsörjning och omställning samt partiet som organisation. Jag vill delta för att fokusera på dessa frågor utifrån ett funktionsvariationsperspektiv. Utbildningsfrågor och teckenspråk är en hjärtefråga som jag brinner extra för och jag vill få chansen att vara med och staka väg för hur socialdemokratin ska jobba med dessa frågor.

 

Kent Wallén

Ålder: 67
Sysselsättning: Projektanställd
Arbetarekommun: Örebro
Facklig tillhörighet: ej facklig ansluten pga ålder, tidigare Vision
Berätta kort om varför du vill företräda Socialdemokraterna i Örebro län på kongressen:
I mitt uppdrag som ordförande i Nitus (Nätverk för kommunala lärcentra i Sverige) har jag under många år representerat föreningens ca 100 medlemskommuner där det gemensamma målet är att göra det möjligt att studera oavsett var i landet man bor. I det arbetet har jag ett väl fungerande nätverk nationellt och i våra nordiska grannländer som jag tror vi kan ha nytta av även i Örebro. Möjligheten till utbildning/bildning är en förutsättning för utveckling av näringsliv, samhälle och individ och här måste vi samla våra krafter för gemensamma satsningar för att hela landet ska kunna utvecklas.

 

Jan Zetterqvist

Ålder: 59
Sysselsättning: Utbildning av fackliga Försäkringsinformatörer på LO-distriktet
Arbetarekommun: Örebro
Facklig tillhörighet: Kommunal och Handels
Berätta kort om varför du vill företräda Socialdemokraterna i Örebro län på kongressen:
Mitt namn är Jan Zetterqvist. Medlem i Vivalla-Lundby-, Kommunals- HBT-s och Handels s-föreningar. Jag gläds åt att tema för kongressen är att utveckla folkrörelsen Socialdemokraterna samt utbildning och kompetensförsörjning. Förutom politik jobbar jag till vardags på LO-distriktet bl.a. med fackliga utbildningar av förtroendevalda, vilket också handlar om att stärka organisationerna. Ett signum för svensk fackföreningsrörelse är att vara bejakande till utveckling mer än bevakande. Att verka för nya jobb, med nya metoder, kanske i nya branscher, istället för att slå vakt om gamla uttjänta arbetsuppgifter i vikande branscher. Något som varit en av framgångsfaktorerna för att stärka svensk konkurrenskraft och därmed sysselsättning. Den utvecklingsoptimismen har också fört med sig att facket drivit på för utbildning, utbildning och ännu mer utbildning för sina medlemmar. Dels för att öka konkurrenskraften, men inte minst för att säkra och utveckla arbetstillfällen för medlemmarna. Viktiga byggstenar för detta är naturligtvis utbildning, men även det som vi kallar trygghet i förändring. Förutom utbildning som brygga till det nya behövs, inte bara tro på framtiden, utan också en tro på att bron till framtiden håller. T.ex. ersättningar under utbildningstiden så att en själv och familjen överlever. Det är en förutsättning för att utbildning skall komma alla till del, oavsett plånbok. Om du tror att jag med mina erfarenheter efter 30 år, i och med fackföreningsrörelsen, varav de senaste 20 åren på LO-distriktet, kan bidra för att fortsätta den utvecklingen är jag gärna med på kongressen.

 

facebook Twitter Email