Södra

Magnus Andersson

Ålder:  44 år
Sysselsättning: Kommunalråd
Arbetarekommun: Hallsbergs arbetarekommun
Facklig tillhörighet: Handelsanställdas förbund
Berätta kort om varför du vill företräda Socialdemokraterna i Örebro län på kongressen:
Jag vill vara med och lyfta fram synpunkter som vi mindre kommuner ser. Som parti måste vi våga se en helhet och förstå varandras utmaningar.

 

Theres Andersson

Ålder: 40
Sysselsättning: Lagerarbetare
Arbetarekommun: Hallsberg
Facklig tillhörighet: Handels
Berätta kort om varför du vill företräda Socialdemokraterna i Örebro län på kongressen:
Jag tror att jag som fackligt aktiv har en stark röst från arbetarrörelsen. Jag har genom åren sett allt större anledning att jobba facklig-politiskt för solidaritet, jämlikhet och allas lika värde

 

Andreas Brorsson

Ålder: 36
Sysselsättning: Kommunalråd
Arbetarekommun: Kumla
Facklig tillhörighet: Unionen
Berätta kort om varför du vill företräda Socialdemokraterna i Örebro län på kongressen:
Jag vill vara med och forma framtidens politik där frågor som är viktiga för vårt län får genomslag på kongressen.

 

Jan-Olov Carlsson

Ålder: 58
Sysselsättning: Kvalitetstekniker
Arbetarekommun: Askersund
Facklig tillhörighet: IF Metall
Berätta kort om varför du vill företräda Socialdemokraterna i Örebro län på kongressen:
För att jag är med och kan de frågor som är centralt och lokalt då jag är valledare samt AK ordförande i Askersund. Jag har varit kongressombud på IF Metalls kongress 2017 och är fackligt aktiv så jag vet att facklig/politiskt arbete är mycket viktigt i vårt län.

 

Mary Gustafsson

Ålder: 21 år
Sysselsättning: Barnskötare och sitter i styrelsen Hallsberg/Kumla
Arbetarekommun: Kumla
Facklig tillhörighet: Kommunal
Berätta kort om varför du vill företräda Socialdemokraterna i Örebro län på kongressen:
Jag brinner för rätten att alla vi som inte fått något gratis från start i livet, ska få höras, synas och få inflytande. Makten ska inte enbart ligga hos de med rätt familj, enkel skolgång och gott mående. Under den tid jag varit engagerad i Socialdemokraterna, har jag hela tiden lärt mig nya saker och vuxit som person. Jag vill åka på kongressen för att lyssna och lära. Mitt mål är att representera alla oss som inte fick något gratis i livet.

 

Halmat Hosayn

Ålder: 47
Sysselsättning: Pedagogisk ledare
Arbetarekommun: Hallsberg
Facklig tillhörighet: Lärarförbundet
Berätta kort om varför du vill företräda Socialdemokraterna i Örebro län på kongressen:
Jag har vision för snabbare vuxenutbildning där man får integrationen på köpet! Integrationen som alla pratar om är under kritik från båda höger o vänster! Ju snabbare process för vuxenutbildning desto snabbare inskolning av nyanlända i det svenska samhället och i arbetsmarknaden! Jag vet att det går att komma in i samhället betydligt snabbare om man arbetar med vuxenutbildningen på annorlunda sätt än dagens! Ingen nyanländ ska vara arbetslös efter 3 års innehav av uppehållstillstånd! Det är min vision! Jag hoppas på tillräckligt med stöd för att få äran att delta i kongressen!

 

Ylva Jönsson

Ålder: 52 år
Sysselsättning: Skötare natt, kommunpsykiatrin, Örebro
Arbetarekommun: Askersund
Facklig tillhörighet: Kommunal
Berätta kort om varför du vill företräda Socialdemokraterna i Örebro län på kongressen:
Jobbar inom kommunpsykiatrin i Örebro. Så jag är intresserad av ämnena på kongressen. Vill även dit för att lyssna och lära mer såklart. Sitter i socialnämnden i Askersund. Så hoppas på tur. Jag är 52 år och bor i Åsbro.

 

Maria Lilja-Johansson

Ålder: 51
Sysselsättning: Sjukpensionerad sjuksköterska
Arbetarekommun: Kumla
Facklig tillhörighet: Kommunal
Berätta kort om varför du vill företräda Socialdemokraterna i Örebro län på Kongressen.
Det är frågor som engagerar mig. Partiet som organisation, hur kan vi utvecklas i framtiden, viktigt då extremhögern idag växer. Vuxenutbildningen behöver utvecklas för att fler ska kunna komma ut i arbetslivet. Då det även kommer att våra ett seminarium inom min profession som sjuksköterska, ser jag att jag har mycket att tillföra, vården idag kan bli mycket bättre, det handlar om våra medlemmar som idag väljer andra yrken pga, löner och arbetssituation. Där ser jag att min långa erfarenhet, både inom partiet, och även yrkesmässigt, gör att jag kan tillföra något som för diskussioner framåt.

 

 

Liv Olsson

Ålder: 19
Sysselsättning: Barn och ungdomsledare
Arbetarekommun: Laxå
Facklig tillhörighet: Kommunal
Berätta kort om varför du vill företräda Socialdemokraterna i Örebro län på kongressen:
För mig är ungas representation i politiken otroligt viktig. Genom att företräda partiet på kongressen kan jag få möjligheten att bidra med Örebro läns ungas perspektiv.

 

Andreas Svahn

Ålder: 45
Sysselsättning: Ordförande i regionstyrelsen
Arbetarekommun: Hallsberg
Facklig tillhörighet: Jusek
Berätta kort om varför du vill företräda Socialdemokraterna i Örebro län på kongressen:
För att klara välfärden de kommande åren krävs stora satsningar på utbildning och kompetensutveckling. För att lyckas med det behövs socialdemokratisk politik. Vilket i sin tur kräver att vi utvecklar och stärker folkrörelsen Socialdemokraterna.

 

Andreas Zheng Svensson

Ålder: 24
Sysselsättning: Barnskötare
Arbetarekommun: Kumla
Facklig tillhörighet: Kommunal
Berätta kort om varför du vill företräda Socialdemokraterna i Örebro län på kongressen:
Jag skulle vilja företräda (S) i Örebro län på kongressen därför att jag tror mig kunna bidra med lite annorlunda perspektiv och värdefulla tankar. Min delvis trubbiga bakgrund har gett mig stor livserfarenhet och kunskap trots min ringa ålder. Jag drivs av ett rättspatos, en kamp för jämlikhet och alla människors lika värde. Allt detta vill jag dela med mig av för att kunna vara med och föra Socialdemokraterna och den demokratiska socialismen framåt.

facebook Twitter Email