Västra

Ida Edström

Ålder: 39
Sysselsättning: Arbetsmarknadssekreterare
Arbetarekommun: Karlskoga
Facklig tillhörighet: Kommunal
Berätta kort om varför du vill företräda Socialdemokraterna i Örebro län på kongressen:
Jag har ett stort intresse för de frågor som ska behandlas på kongressen bl a kompetensförsörjning och utbildning.

 

Berth Falk

Ålder: 39
Sysselsättning: Lagerarbetare/Deltidspolitiker
Arbetarekommun: Lekeberg
Facklig tillhörighet: Handels
Berätta kort om varför du vill företräda Socialdemokraterna i Örebro län på kongressen:
Utifrån min facklig bakgrund inom arbetsmarknadens parter med Handels, men även som kommunpolitiker vill jag vara med och skapa bättre förutsättningar för vuxenutbildning och kompetensförsörjning. Jag ser stora utmaningar och behov i dessa frågor, och vill därför gärna vara med och lyfta fram min syn på detta i kongressen för en bättre framtid.

 

Ayaanleh Ismail, Karlskoga

 

Maria Karlsson

Ålder: 51
Sysselsättning: Undersköterska
Arbetarekommun: Karlskoga
Facklig tillhörighet: Kommunal
Berätta kort om varför du vill företräda Socialdemokraterna i Örebro län på kongressen:
Jag tycker det skulle vara spännande, lärorikt och väldigt intressant att delta på kongressen. De teman som ska behandlas är oxå de som intresserar mej mest, utbildning och vård.

 

Rania Abou Rabii

Ålder: 45
Sysselsättning: Lärare
Arbetarekommun: Karlskoga
Facklig tillhörighet: Medlem
Berätta kort om varför du vill företräda Socialdemokraterna i Örebro län på kongressen:
Jag brinner för kunskap och jag tycker att det är vår uppgift att överföra den till andra. Utbildning ger de utrikes födda invånarna en möjlighet att stärka deras produktion förmåga för att kunna bidra vidare till sitt samhälle och starta en positiv spiral som gynnar hela samhället. Utbildning samt effektiv kommunikation över kulturella gränser kan bidra till en framgångsrik integration.

 

Patrik Renberg

Ålder: 47
Sysselsättning: Undersköterska
Arbetarekommun: Degerfors
Facklig tillhörighet: Kommunal
Berätta kort om varför du vill företräda Socialdemokraterna i Örebro län på kongressen:
Jag kämpar för att partiet ska gå framåt och bli flera. Jag vill att vi i Degerfors ska kunna vara med och påverka. Vill att jag ska kunna ta med mig mycket bra information tillbaka till Degerfors Arbetarkommun.

 

Erik Röjare

Ålder: 19
Sysselsättning: Studerande
Arbetarekommun: Karlskoga
Facklig tillhörighet: –
Berätta kort om varför du vill företräda Socialdemokraterna i Örebro län på kongressen:
För att jag vill vara en röst för oss unga i rörelsen.

 

Johanna Svärd

Ålder: 31
Sysselsättning: Undersköterska
Arbetarekommun: Socialdemokraterna Degerfors
Facklig tillhörighet: Kommunal
Berätta kort om varför du vill företräda Socialdemokraterna i Örebro län på kongressen:
Detta är väldigt viktigt men samtidigt ärofyllt uppdrag. Jag hoppas att genom mina sunda värderingar och framtidsvisioner kan ta oss framåt!

 

Håkan Talberg

Ålder: 57
Sysselsättning: Processoperatör
Arbetarekommun: Karlskoga
Facklig tillhörighet: IF Metall
Berätta kort om varför du vill företräda Socialdemokraterna i Örebro län på kongressen:
Jag har haft förmånen att vara på IF Metall kongressen 2017, det var mycket intressant. Att kunna vara delaktig och få vara med och påverka samhället vi lever i ser jag som en förmån.

 

Cecilia Wikander

Ålder: 46
Sysselsättning: Arbetslös
Arbetarekommun: Degerfors
Facklig tillhörighet: Nej
Berätta kort om varför du vill företräda Socialdemokraterna i Örebro län på kongressen:
Vill vara med och påverka framtidens politik inom partiet.

facebook Twitter Email