Karlskoga lasarett fortsätter utvecklas

Karlskoga lasarett står för den största procentuella ökningen, + 20 procent, då antalet operationer i hela Region Örebro län ökat med 4000 jämfört med för två år sedan. Sedan tidigare har ett nytt avtal mellan Region Örebro län och Landstinget i Värmland om vård vid Karlskoga lasarett mellan åren 2018 och 2021 slutits.

– Vi har hela tiden varit tydliga med att Karlskoga lasarett spelar en viktig roll i hela länets sjukvård. Den stora ökning av operationer vi ser vid lasarettet är ett kvitto på detta, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande. Ökningen av operationer är stor i hela länet, totalt genomförs nu 32 000 operationer inom Region…

Läs mer

Stor ökning av operationer i hela Örebro län

Antalet operationer i Region Örebro län har ökat stort det senaste två åren. 2017 utfördes 4000 fler operationer än för två år sedan och totalt genomförs inom Region Örebro län cirka 32 000 operationer per år.

– Att vi efter förändringen av operationsverksamhetens organisation nu ser en ökning av antalet genomförda operationer är glädjande. Det visar att omorganiseringen gett resultat samtidigt som det stärker verksamheten vid länets tre sjukhus, säger Andreas Svahn (S) regionstyrelsen ordförande. Ökningen av operationer var procentuellt störst vid Karlskoga Lasarett, plus 20 procent. Vid Universitetssjukhuset i Örebro…

Läs mer

Lejegren (S) välkomnar forskningscenter för hållbar logistik

Örebro Universitet ska etablera ett nytt forskningscenter för hållbar logistik. Forskning ifrån flera områden ska samlas inom ramen för det nya forskningscentret

– Ett forskningscenter för hållbar logistik vid Örebro Universitet är ett välkommet tillskott. Det ger ytterligare tyngd till Örebro län som en viktig strategisk plats för logistik och tillväxt, säger Irén Lejegren (S) regionråd med ansvar för regional tillväxt. Region Örebro län antog under 2017 en innovationsstrategi som syftar till att skapa förutsättningar för en…

Läs mer
facebook Twitter Email