Vallöfte: Örebro län ska bli en ännu starkare logistikregion

Örebro län är en stark logistikregion. Det offentliga, näringslivet och universitetet ska fortsatt ha en stark samverkan för att utveckla Örebro län ytterligare som logistikregion. Socialdemokraterna i Örebro län vill investera för att fortsätta utveckla logistiken i regionen genom effektivare och mer hållbara transporter. Det är hållbara satsningar som skapar arbetstillfällen i regionen. – Region…

Läs mer

Kortare väntetider till vården, det går före skattesänkningar

Hälso- och sjukvården i Region Örebro län håller hög kvalitet. Det är bra men vi står inför stora utmaningar de kommande åren. Andelen äldre och yngre i befolkningen ökar vilket ställer nya krav på vården. Samtidigt är väntetiderna inom vissa delar av vården allt för långa. Därför väljer vi sjukvården före skattesänkningar.  Hälso- och sjukvården…

Läs mer

Socialdemokraterna presenterar valprogram – fokus på trygg vård

Socialdemokraterna i Örebro län har idag presenterat sitt valprogram vid Ängens vårdcentral. Fokus i valprogrammet ligger på en trygg sjukvård med minskat beroende av hyrpersonal, satsningar på äldres hälsa och kortare väntetider inom hälso- och sjukvården. Regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn och Socialdemokraterna i Örebro läns ordförande Matilda Ernkrans fanns på plats på Ängens vårdcentral för…

Läs mer
facebook Twitter Email