720 miljoner till järnvägsunderhåll

Över 1 miljard kronor mer satsas på underhåll av järnväg och väg.På grund av coronapandemin och den kraftiga minskning av resande som den medfört, kan utökade underhållsarbeten på järnvägen göras utan att störa trafiken i så stor omfattning. 720 miljoner kronor mer satsas på järnvägsunderhåll.

Läs mer

Till alla er som jobbar inom vården

Jag vill inleda med att rikta några ord till alla i vår organisations som gör väldigt stor skillnad för hela samhället just nu. Alla medarbetar inom smittskydd, hälsa och sjukvård men också medarbetare inom stöd och servicefunktioner som kök, städ, transport, IT och vaktmästeri. Men också medarbetare inom regional utveckling, kollektivtrafiken och många fler. Jag…

Läs mer

1 Maj firas digitalt!

I år samlas vi tillsammans digitalt för att fira första maj i Örebro län.Vi kommer smygstarta Första maj med ett tal av Andreas Svahn. Under första maj kommer Magdalena Andersson framföra en hälsning till Örebro län. Stefan Lövens tal kommer ni att kunna följa på Facebook och via SVT.

Läs mer
facebook Twitter Email