Till alla er som jobbar inom vården

Jag vill inleda med att rikta några ord till alla i vår organisations som gör väldigt stor skillnad för hela samhället just nu. Alla medarbetar inom smittskydd, hälsa och sjukvård men också medarbetare inom stöd och servicefunktioner som kök, städ, transport, IT och vaktmästeri. Men också medarbetare inom regional utveckling, kollektivtrafiken och många fler. Jag…

Läs mer

1 Maj firas digitalt!

I år samlas vi tillsammans digitalt för att fira första maj i Örebro län.Vi kommer smygstarta Första maj med ett tal av Andreas Svahn. Under första maj kommer Magdalena Andersson framföra en hälsning till Örebro län. Stefan Lövens tal kommer ni att kunna följa på Facebook och via SVT.

Läs mer

226 nya platser på universitet

Det förändrade läget på arbetsmarknaden med anledning av coronaviruset innebär att fler i närtid kommer behöva söka sig till universitet och högskolor för att påbörja studier. För att möta behovet föreslår regeringen att antalet platser ökas inom högre utbildning. I Örebro län utökas universitet med 226 nya platser.

Läs mer
facebook Twitter Email