226 nya platser på universitet

Det förändrade läget på arbetsmarknaden med anledning av coronaviruset innebär att fler i närtid kommer behöva söka sig till universitet och högskolor för att påbörja studier. För att möta behovet föreslår regeringen att antalet platser ökas inom högre utbildning. I Örebro län utökas universitet med 226 nya platser.

Läs mer

Privata aktörer kallas in för att stödja den offentliga vården i kampen mot Covid-19

Som en följd av pandemin har Socialdemokraterna i Region Örebro län fattat beslut om att aktivera den klausul i avtalet med Capio som innebär att de ställer alla sina resurser till Region Örebro läns förfogande. Detta leder till att vi får ytterligare resurser för att möta det stora omvårdnadsbehovet som finns idag och framöver inom…

Läs mer

Förstärkning av barn och ungdomspsykiatrin

Socialdemokraterna fortsätter sin satsning mot den psykiska ohälsan inom Region Örebro Län. Under september månad öppnades nya lokaler för BUP med 6 st vårdplatser, behandlingsrum, skolsal och aktivitetsrum.  Inom den nya satsningen kan nu Region Örebro Län bedriva psykiatrisk intensivvård och möjliggöra en ännu bättre avskildhet för de unga patienterna som mest behöver det.  En…

Läs mer
facebook Twitter Email