Satsningar på psykiatri och missbruksvård

Behoven av psykiatriskt stöd och behandling, inte minst för de med en beroende- och missbruksproblematik, är stort. I sin budget för 2019 tydliggör den S-ledda majoriteten i Region Örebro län därför att utvecklingen av psykiatrin ska fortsätta samtidigt som de investerar 3 miljoner kronor på en Mini Maria-verksamhet. De investerar även i nya lokaler för psykiatrin…

Läs mer

Satsningar på en hållbar och grönare framtid

För att stärka utvecklingen för en hållbar och grön framtid investerar den S-ledda majoriteten i Region Örebro län ibland annat stärkt kollektivtrafik, omställning av regionens verksamheter, utveckling av innovationssystem samt kultur för barn och unga. Hållbarhetsarbetet är central i budgeten och utgår den sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarheten är beroende av varandra. Det behovs en…

Läs mer

Satsningar på rätt kompetens inom vården

Behoven av vård ökar över tid och vi ställer allt högre krav. För att möta den utvecklingen och samtidigt minska väntetiderna inom delar av vården det viktigt att säkra en långsiktig utbildning av personal med rätt kompetens. Socialdemokraterna i Region Örebro län investerar därför 6,5 miljoner kronor i fler AT- och ST-tjänster. Hälso- och sjukvården…

Läs mer
facebook Twitter Email