3 månader efter valet: Vi håller vad vi lovar

Tre månader har gått sedan valdagen den 9e september. Sen dess har Socialdemokraterna i Region Örebro län bildat en ny blocköverskridande majoritet och inlett arbetet med att genomföra politiska reformer för en hållbar framtid och tryggare vård.  Socialdemokraterna gick till val på ett valprogram med 10 punkter med fokus på en trygg, tillgänglig vård av…

Läs mer

Satsningar på äldres hälsa och vård

Alla invånare har rätt till en bra hälsa och god vård i sina äldre dagar. Då andelen äldre kommer öka de kommande åren måste vi tänka nytt för att garantera den rätten. I förslaget till budget för 2019 satsar Socialdemokraterna 6 miljoner kronor särskilt på äldres hälsa och vård. Minst en äldremottagning i varje länsdel…

Läs mer

Budget 2019: En bättre vård och ekonomisk hållbarhet i fokus

En tryggare och mer tillgänglig vård stod i fokus när majoriteten i Region Örebro län under måndagen presenterade sitt förslag till verksamhetsplan och budget för 2019. Man vill satsa på en utbyggnad av äldrevården, en Mini Maria-verksamhet och fortsatta investeringar i den högspecialiserade vården vid länets tre sjukhus. En ekonomi i balans där satsningar görs…

Läs mer
facebook Twitter Email