Satsningar på äldres hälsa och vård

Alla invånare har rätt till en bra hälsa och god vård i sina äldre dagar. Då andelen äldre kommer öka de kommande åren måste vi tänka nytt för att garantera den rätten. I förslaget till budget för 2019 satsar Socialdemokraterna 6 miljoner kronor särskilt på äldres hälsa och vård. Minst en äldremottagning i varje länsdel…

Läs mer

Budget 2019: En bättre vård och ekonomisk hållbarhet i fokus

En tryggare och mer tillgänglig vård stod i fokus när majoriteten i Region Örebro län under måndagen presenterade sitt förslag till verksamhetsplan och budget för 2019. Man vill satsa på en utbyggnad av äldrevården, en Mini Maria-verksamhet och fortsatta investeringar i den högspecialiserade vården vid länets tre sjukhus. En ekonomi i balans där satsningar görs…

Läs mer

Svahn (S) får fortsatt förtroende i Regionen – här är alla valen

Andreas Svahn (S) får fortsatt förtroende som ordförande i regionstyrelsen. Det beslutade regionfullmäktige vid dagens fullmäktigesammanträde. – Det känns hedrande att få fortsatt förtroende som regionstyrelsens ordförande. Hälso- och sjukvården ska fortsätta utvecklas. De kommande fyra åren kommer vi att fortsätta arbeta för en jämlik vård genom regionens tre högkvalificerade sjukhus och vårdcentraler. Vi har…

Läs mer
facebook Twitter Email