Regionens upphandlingar ska bidra till en hållbar framtid

Regionstyrelsen antog i dag en ny upphandlingspolicy. Den föreslagna policyn innebär att det ska ställas tydliga krav på miljö, etiskt förhållningssätt och socialt ansvarstagande. Upphandlingspolicyn beslutas slutgiltigt av regionfullmäktige. Varje år upphandlar varor och tjänster för flera hundra miljoner kronor. De medel som används i upphandlingar är till största delen skattemedel. För att de upphandlingar…

Läs mer

Internationella brösthälsodagen

I dag är det den internationella brösthälsodagen (Breast Health Day). Under hela oktober uppmärksammas bröstcancer och delar av Sverige målas i rosa. Den 15 oktober uppmärksammas bröstcancer och vikten av ett förebyggande arbete i hela världen. – Arbetet mot bröstcancer är väldigt viktigt för kvinnors hälsa. Det behövs mer forskning, fler insatser för tidig upptäckt…

Läs mer

S, C och KD leder Region Örebro län framåt

Idag har Socialdemokraterna i Örebro län presenterat ett blocköverskridande samarbete med C och KD som ska utgöra regionledning den kommande mandatperioden. Tillsammans har partierna egen majoritet i Regionfullmäktige. – Jag är glad att vi idag kan presentera en ny politisk ledning i Region Örebro län som av väljarna fått ett tydligt mandat att fortsätta utveckla…

Läs mer
facebook Twitter Email