Visar alla poster med taggen:Bostadsbyggande

Aktiv bostadspolitik ger fler och billigare bostäder i Örebro län

Det statliga investeringsstödet för byggande av hyresrätter och studentbostäder har som syfte att stimulera byggandet av små och billiga hyresrätter. Sedan det statliga investeringsstödet infördes 2015 har 10 969 bostäder beviljats stöd. Örebro län hör till de län som ligger i topp sett till antal beviljade stöd och här har 694 bostäder byggts med hjälp av stödet….

Läs mer
facebook Twitter Email