Visar alla poster med taggen:social välfärd

Samverkan ska förbättra stödet till unga med drogproblematik

Region Örebro län och Örebro kommun är överens om att inleda ett gemensamt pilotprojekt kring en så kallad Mini-Mariaverksamhet. Syftet är att ge ungdomar med missbruksproblematik ett bättre stöd än idag genom samordning mellan sjukvården i Region Örebro län och Örebro kommuns socialtjänst. Även övriga kommuner i länet kommer att ha möjlighet att delta i projektet.

– I dag har sjukvården och kommunerna på olika sätt ansvar för ungdomar med missbruksproblematik. Erfarenheterna från andra delar i landet visar att man genom mer samverkan tidigare kan fånga upp ungdomar i riskzonen och ge dem och deras familjer och närstående ett bättre stöd, säger Karin Sundin (S), regionråd med ansvar för hälso- och…

Läs mer
facebook Twitter Email