Valkrets 1 – Örebro AK

Mellan den 7 juni och 21 juni 2021 kommer ombudsvalet att genomföras. Ombudsvalet kommer att genomföras digitalt. Du som har BankID kan rösta digitalt på denna länk. Varje Arbetarekommun kommer att ha röstningstillfällen där du som ej har BankID kan lägga din röst.

Alla partimedlemmar som betalat sin medlemsavgift senast 14 dagar före val är röstberättigade vid val av kongressombud i den arbetarekommun där partimedlemskapet finns.

I Valkrets 1 – Örebro ska medlemmarna utse 4st ombud till kongressen.

Här är de medlemmarna som kandiderar till att bli kongressombud i Valkrets 1 – Örebro:

Namn: John Johansson
Ålder: 39 år
Ort: Örebro
Sysselsättning: Kommunalråd
Facklig tillhörighet: AKAVIA
Varför vill jag bli ombud:
Jag vill vara en aktiv röst för en återstart av samhället efter pandemin med tydliga och starka reformer för sysselsättning, jämställdhet och en bättre välfärd.

Namn: Per-Erik Andersson
Ålder: 69 år
Ort: Örebro
Sysselsättning: Pensionär
Facklig tillhörighet: Vision
Varför vill jag bli ombud:
Efter mer än femtio års politiskt engagemang är det dags att också medverka till att utforma politiken och säkra demokratin mot högerkrafternas undergrävande strategier.

Namn:Eva Eriksson
Ålder: 56 år
Ort: Örebro
Sysselsättning: Lärare
Facklig tillhörighet: Lärarförbundet
Varför vill jag bli ombud:
Jag vill arbeta för en jämställd och jämlik politik både i Sverige och i omvärlden. Verka för mindre polarisering och mer samarbete.

Namn: Karin Sundin
Ålder: 48
Ort: Örebro
Sysselsättning: Regionråd
Facklig tillhörighet: Unionen
Varför vill jag bli ombud:
Kongressen ska fatta viktiga beslut om framtidens sjukvård. Jag vill vara med och slåss för den solidariskt finansierade och jämlika sjukvården där den som har störst behov går först.

Namn: Madelene Vikström
Ålder: 39
Ort: Örebro
Sysselsättning: Lagerarbetare
Facklig tillhörighet: Handels
Varför vill jag bli ombud:
Jag brinner för arbetarna och deras rättigheter ur ett facklig perspektiv. Allmän visstid måste förbättras och ”hyvlingen” ska avskaffas. Rätten till heltid ska vara norm.

Namn: Jan Zetterqvist
Ålder:62 år
Ort: Örebro
Sysselsättning: Ordförande
Facklig tillhörighet: Handels
Varför vill jag bli ombud:
Jag önskar vara ombud och delta i kongressbehandlingen för att driva och bevaka det 50-tal motioner som Örebro Arbetarekommun har insänt. Arbetsmarknad, demokrati och alla människors lika värde är hjärtefrågor.

Namn: Lars Bjurström
Ålder: 68 år
Ort: Örebro
Sysselsättning: Pensionär
Facklig tillhörighet: –
Varför vill jag bli ombud:
Vi måste återupprätta en social bostadspolitik. För allas rätt till en bra bostad till rimliga kostnader. En bostadspolitik som kraftfullt bekämpar segregation och som sätter hyresgästernas trygghet före fastighetsägarnas vinster.

Namn: Unnur Tryggvadóttir Nordell
Ålder: 47 år
Ort: Örebro
Sysselsättning: Biträdande verksamhetschef på ungdomsarenan Tegelbruket
Facklig tillhörighet:
Varför vill jag bli ombud:
Jag arbetade som volontär när det var partikongress i Örebro 2019. Den upplevelsen väckte starka känslor i mig och gav mig kraft att arbeta aktivt i kampen för jämlikhet och jämställdhet. Jag ser det icke jämlika och icke jämställda Sverige varje dag i mitt arbete med ungdomar. Tillsammans har vi ett jobb att göra!

Namn:Ullis Sandberg
Ålder: 49 år
Ort: Örebro
Sysselsättning: Kommunalråd
Facklig tillhörighet:
Varför vill jag bli ombud:Jag skulle gärna få äran att representera Örebro arbetarekommun som ombud. Jag vill främst förflytta frågor om energiomställning, infrastruktur, segregation, bostadsbyggande och hur vi skapa goda livsmiljöer och jämlika villkor i arbetet mot målen i agenda 2030.

Namn: Aneta Glusniewska
Ålder: 22 år
Ort: Örebro
Sysselsättning: Studerar fram till maj sedan arbetssökande
Facklig tillhörighet: –
Varför vill jag bli ombud:
Jag vill bli vald för att jag vill se hur viktiga beslut kommer fram och vill vara en som kan rösta fram viktiga beslut Jag bryr mig om samhälle och vill ta fram beslut samt se hur en kongress funkar och vara en del va det.

Namn: Niclas Helander
Ålder: 30 år
Ort: Örebro
Sysselsättning: Målare
Facklig tillhörighet: Målarnas förbund
Varför vill jag bli ombud:
Jag vill bli ombud för att kunna trycka på en arbetarpolitik från en arbetares perspektiv. En politik som i en reformistisk anda för oss närmare ett jämlikt samhälle i en ekologisk omställning.

Namn: Carina Toro Hartman
Ålder: 64 år
Ort: Örebro
Sysselsättning: Lärare
Facklig tillhörighet: Lärarförbundet
Varför vill jag bli ombud:
Jag vill vara med att påverka socialdemokratisk politik och brinner för barnrättsfrågor, våld i nära relationer och funktionshinderpolitik. Tre områden där vi socialdemokrater kan göra mer.

facebook Twitter Email