Valkrets 3 – Lindesberg, Hällefors, Ljusnarsberg, Nora

Mellan den 7 juni och 21 juni 2021 kommer ombudsvalet att genomföras. Ombudsvalet kommer att genomföras digitalt. Du som har BankID kan rösta digitalt på denna länk. Varje Arbetarekommun kommer att ha röstningstillfällen där du som ej har BankID kan lägga din röst.

Alla partimedlemmar som betalat sin medlemsavgift senast 14 dagar före val är röstberättigade vid val av kongressombud i den arbetarekommun där partimedlemskapet finns.

I Valkrets 3 – Lindesberg, Hällefors, Ljusnarsberg, Nora ska medlemmarna utse 3st ombud till kongressen.

Här är de medlemmarna som kandiderar till att bli kongressombud i Valkrets 3 – Lindesberg, Hällefors, Ljusnarsberg, Nora:

Namn: Mikael Wahlberg
Ålder: 29 år
Ort: Nora
Sysselsättning: Fackligt arbete
Facklig tillhörighet: Svenska Transportarbetareförbundet
Varför vill jag bli ombud:
För att driva socialdemokratin i reformistisk riktning, vi kan bättre!🌹

Namn: Vera Peci
Ålder: 48
Ort: Frövi
Sysselsättning: Frisör
Facklig tillhörighet: –
Varför vill jag bli ombud:
Jag har länge önskat att vara med i Kongressen, för ditt får man en helt annan syn på allting om hur vårt Parti fungerar, det är trevligt men lärorikt också att kunna träffa så många Partikamrater och dela med idéer och tankar om hur vi ska tillsammans få ett bättre utveckling framåt. Har dessutom har jag lämnat in min motion med integrations innehåll, som förhoppningsvis kommer få bifall. Integration är min brinnande fråga och att vara med i Kongressen är en till steg som kan få fler tankar som blir omväxlande till ett bättre Socialdemokratiskt Politik.

Namn:Linda Svahn
Ålder: 40år
Ort: Lindesberg
Sysselsättning: Kommunalråd
Facklig tillhörighet: AKAVIA
Varför vill jag bli ombud:
Det skulle vara ett stort förtroende att få representera Örebro län på partikongressen. Jag hoppas att jag ska kunna bidra med kunskap, erfarenhet och konstruktivitet.

Namn: Elin Axelsson
Ålder: 37 år
Ort: Lindesberg
Sysselsättning: Friskis&Svettis Örebro
Facklig tillhörighet: –
Varför vill jag bli ombud:
Jag tror att jag kan bidra med mitt perspektiv som politiskt aktiv småbarnsförälder och har en ålder som gränsar både till yngre och vuxna.

Namn: Håkan Bergström
Ålder: 41 år
Ort: Hällefors
Sysselsättning: Undersköterska
Facklig tillhörighet: Kommunal
Varför vill jag bli ombud:
Tycker det är viktigt med en bra äldrevård, en bra arbetsmiljö. Att man inte glömmer bort landsbygden

Namn: Per Andreasson
Ålder: 54 år
Ort: Skrikarhyttan Nora
Sysselsättning: Ekonom
Facklig tillhörighet: Akavia
Varför vill jag bli ombud:
Jag vill vara med och påverka partiet i rätt riktning inför valet.

facebook Twitter Email