Valkrets 4 – Lekeberg, Karlskoga, Degerfors, Laxå

Mellan den 7 juni och 21 juni 2021 kommer ombudsvalet att genomföras. Ombudsvalet kommer att genomföras digitalt. Du som har BankID kan rösta digitalt på denna länk. Varje Arbetarekommun kommer att ha röstningstillfällen där du som ej har BankID kan lägga din röst.

Alla partimedlemmar som betalat sin medlemsavgift senast 14 dagar före val är röstberättigade vid val av kongressombud i den arbetarekommun där partimedlemskapet finns.

I Valkrets 4 – Lekeberg, Karlskoga, Degerfors, Laxå ska medlemmarna utse 3st ombud till kongressen.

Här är de medlemmarna som kandiderar till att bli kongressombud i Valkrets 4 – Lekeberg, Karlskoga, Degerfors, Laxå:

Namn:Nina Höijer
Ålder: 52 år
Ort: Karlskoga
Sysselsättning: Regionråd
Facklig tillhörighet: Ledarna
Varför vill jag bli ombud:
Jag vill som ombud påverka partiets kommande politik, som ak- ordförande och som ansvarigt regionråd för bla infrastruktur och vara länets röst i dessa och andra frågor.

Namn: Mika Takamäki
Ålder: 53 år
Ort: Karlskoga
Sysselsättning: –
Facklig tillhörighet: –
Varför vill jag bli ombud
Jag vill vara med och bidra med mina erfarenheter och vara delaktig i framtida väg och framgång för vårt parti.

Namn:Liliana Vanesa Benito Stenberg
Ålder: 37 år
Ort: Karlskoga
Sysselsättning: Processoperatör
Facklig tillhörighet: IF Metall
Varför vill jag bli ombud:
Det är en ära att delta i den demokratiska forum där vi kan få fatta beslut om motioner som partiets riktnings politik ska jobba för.

Namn: Ida Edström
Ålder: 41
Ort: Karlskoga
Sysselsättning: Arbetsmarknadssekreterare
Facklig tillhörighet: Vision
Varför vill jag bli ombud:
Jag vill vara med och påverka inriktningen på vår framtida politik inom Socialdemokraterna.

Namn:Liv Olsson
Ålder: 21 år
Ort: Finnerödja
Sysselsättning: Fritidsledare
Facklig tillhörighet: Kommunal
Varför vill jag bli ombud:
Jag vill vara en del i att driva socialdemokratin framåt för att vi ska kunna skapa ett bättre samhälle för alla. Dessutom känns det viktigt att vi unga får en plats i på kongressen och i det arbetet.

Namn: Patrik Renberg
Ålder: 50 år
Ort: Degerfors
Sysselsättning: Elektriker
Facklig tillhörighet: Kommunal
Varför vill jag bli ombud:
Vara med & påverka vårt (S)verige.

Namn: Jette Bergström
Ålder: 72 år
Ort: Fjugesta
Sysselsättning: Pensionär
Facklig tillhörighet: Vision
Varför vill jag bli ombud:
Det är på kongressen många frågor får sitt avgörande inför valet och vår framtid. Med tanke på min ålder så är det väl sista gången jag har chansen att få delta.

Namn:Birgitta Hultin
Ålder: 68 år
Ort: Fjugesta
Sysselsättning: Pensionär
Facklig tillhörighet: Unionen
Varför vill jag bli ombud:
Tycker det är viktigt att vi som bor i småkommuner kan vara med och bestämma.

Namn: Håkan Trygg
Ålder: 70 år
Ort: Fjugesta
Sysselsättning: –
Facklig tillhörighet: –
Varför vill jag bli ombud:
Min filosofi är att alla människor har rätt till ett värdigt leverne oavsett etniskt ursprung, sexuell läggning och oavsett eventuella funktionsnedsättningar. Det är min drivkraft att de som behöver hjälpmedel och stöttning också ska ha möjlighet att få tillgång till detta

Namn: Linda Torége
Ålder: 44 år
Ort: Lanna
Sysselsättning: –
Facklig tillhörighet: Unionen
Varför vill jag bli ombud:
Jag menar jag kan representera AK på ett bra sätt

facebook Twitter Email