Distriktsstyrelsen

Distriktsordförande
Matilda Ernkrans, Hallsberg

Kassör
Martin Ejnrydh, Örebro

Facklig ledare
Per Lilja, Örebro

facebook Twitter Email