Distriktsstyrelsen

Distriktsordförande
Matilda Ernkrans, Hallsberg

Vice ordförande
Kenneth Handberg, Örebro

Kassör
Martin Ejnrydh, Örebro

Facklig ledare
Per Lilja, Örebro

Studieledare
Per Eriksson, Askersund

Internationell ledare
Daniel Andersson, Lindesberg

Medlemsansvarig
Eva-Lena Jansson, Örebro

Ledamöter

Andreas Svahn, Hallsberg

Katarina Hansson, Kumla

Yvonne Nilsson, Karlskoga

Ersättare:

Anna-Lena Järnberg, Hällefors

John Omoomian, Lindesberg

Mikael Wahlberg, Nora

Jessica Ekerbring, Örebro

Ismael Quittneh, Örebro

facebook Twitter Email