Engagera dig idag!

Bli medlem

Förstärkning av barn och ungdomspsykiatrin

Socialdemokraterna fortsätter sin satsning mot den psykiska ohälsan inom Region Örebro Län. Under september månad öppnades nya lokaler för BUP med 6 st vårdplatser, behandlingsrum, skolsal och aktivitetsrum.  Inom den nya satsningen kan nu Region Örebro Län bedriva psykiatrisk intensivvård och möjliggöra en ännu bättre avskildhet för de unga patienterna som mest behöver det.  En…

Läs mer

Bättre ekonomi och nya insatser för Örebro läns äldre

Den socialdemokratiskt ledda regeringen lanserar i budgetpropositionen för 2020 ett äldrepaket med satsningar för att förbättra ekonomin för äldre. Satsningarna innehåller sänkt skatt, höjd garantipension och bostadstillägg för pensionärer. Dessutom innehåller paketet flera satsningar för en stärkt äldreomsorg, som är en viktig del i att bygga samhället starkare och öka tryggheten för landets pensionärer. Socialdemokraterna…

Läs mer

Kvinnosjukvården inom Region Örebro län ska utvecklas.

Kvinnosjukvården inom Region Örebro län ska utvecklas. Det menar hälso- och sjukvårdsnämnden som i dag fattade beslut om satsningar på vården av kvinnor med bäckenbottenrelaterad problematik och endometrios. Många kvinnor lider av kraftiga smärtor eller spänningar i underlivet, i samband med menstruation eller efter förlossningar. Hälso- och sjukvårdsnämnden fattade i dag beslut om att förbättra…

Läs mer
facebook Twitter Email