Landstinget i Örebro län höjer kraftigt sjuksköterskelöner

Löneöversynen för år 2012 är nu i princip klar i Örebro läns landsting. Sjuksköterskorna får ett stort lyft, genom att de får samma påslag i krontal som läkarna. För andra året i rad är också läkarsekreterarna prioriterade. I kronor innebär det en genomsnittlig höjning med 1425 kronor för såväl sjuksköterske- som läkargruppen.

-Landstingets personal har krävande yrken och de gör ett fantastiskt jobb i länsinvånarnas tjänst. Från ledningens sida har vi känt att vi behöver höja upp främst sjuksköterskegruppen, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), landstingsstyrelsens ordförande.

– Jag vill framhålla att det sedan många år sker medvetna satsningar på olika grupper för att höja grundnivåerna, och i år blev det det här utfallet. Det är viktigt att landstinget som arbetsgivare har en bra personalpolitik, påpekar Marie-Louise Forsberg-Fransson.

– Vi har gjort en aktiv granskning hur det ser ut i landet totalt, och vi menar att Örebro läns landsting behöver göra något utöver det ordinära påslaget för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare.

– Det blir ett historiskt lyft för sjuksköterskor och biomedicinska analytiker på 5,2 procent, där vi nu höjer upp till samma krontal, och inte samma procentsats, som läkarna. Vi har också fortsatt den tidigare inledda satsningen på läkarsekreterarna och avsätter i år 4 procent, jämfört med det centrala avtalet som ger lägst 2,6, a

facebook Twitter Email