Nytt Lågtrafikkort halverar reskostnaden i länet

Ett nytt Lågtrafikkort införs på försök av Länstrafiken från den 15 juni. Det beslutade nämnden för trafik, miljö och service i dag. Kortet, som ska finnas i två varianter, Tätortskort och Länskort, sänker kostnaden för buss- och tågresor inom länet kraftigt. Korten passar bäst för dem som kan påverka sina restider eftersom det inte gäller i högtrafiktid.

Ett Lågtrafikkort för resor inom tätorterna Karlskoga eller Lindesberg kommer att kosta 185 kronor för en månad. I dag kostar det 370 kronor. Ett Lågtrafikkort i Örebro kommer att kosta 250 kronor, i dag 500 kronor. Ett Länskort kostar i dag 1 665 kronor och det nya lågtrafikkortet kommer att kosta 600 kronor. Lågtrafikkorten kommer att vara opersonliga så det går exempelvis att skaffa ett kort som man delar på i familjen.

Lågtrafikkort kommer att gälla vardagar från klockan 09.00 – 15.00 och efter klockan 18.00, samt alla tider på helger. Kortet gäller för obegränsade resor under en månad. Länskortet gäller även på tågresor inom länet.

– Det blir väldigt förmånliga priser på Lågtrafikkorten, säger Jonas Karlsson (S), ordförande i nämnden för trafik, miljö och service. Den som har möjlighet att välja sina restider kommer att kunna sänka sina reskostnader kraftigt. Den första grupp man tänker på är pensionärer men det kan vara föräldralediga, sjukskrivna, arbetslösa och andra som kan påverka sina restider.

facebook Twitter Email