Socialdemokraterna i Örebro län presenterar vallöfte: fler bostäder till studenter

Socialdemokraterna i Örebro län presenterade på torsdagen ett av sina vallöften inför höstens val. Landstingets fastighetsbolag ska få i uppdrag att även bygga bostäder till studenter. I ett första steg skulle cirka 30 små lägenheter kunna byggas i närheten av Campus USÖ.

– Det studerar cirka 17 000 studenter vid Örebro universitet och behovet av små lägenheter är stort. Örebro län har gjort mycket för att få hit läkarutbildningen men vi vill bidra med mer. Därför vill vi socialdemokrater ge landstingets fastighetsbolag i uppdrag att bygga nya studentbostäder i länet, säger Marie-Louise Forsberg Fransson, landstingsstyrelsens ordförande (S).

Det är läkarbrist i Sverige idag. Det har regeringen blundat för och inte tagit ansvar för att lösa. Socialdemokraterna i Örebro läns landsting har tagit det ansvaret tillsammans med Örebro universitet och satsat på läkarutbildningen.

Läkarutbildningen och sjuksköterskeutbildningen är otroligt viktiga för att invånarna i hela länet ska kunna få en god och trygg sjukvård med välutbildad personal. Men det är förstås också viktigt att de nya studenterna har någonstans att bo under studietiden. Detta gäller självklart inte bara läkarstudenter utan alla studenter.

– Det byggs generellt alldeles för lite bostäder i Sverige och regeringen gör ingenting för att ta ansvar för den bostadsbrist som råder. Men vi socialdemokrater är beredda att ta det ansvar som krävs. I Örebro kommun byggs redan nu fler studentbostäder än vad som byggs i hela Stockholm men byggtakten måste fortsätta öka för att klara behoven, säger Alaa Idris, riksdagskandidat (S).

Socialdemokraterna i Örebro län lovar att ge landstingets fastighetsbolag, att förutom att bygga seniorbostäder, också ska ta ett ansvar för att bygga studentbostäder i länet.

facebook Twitter Email