Satsning på regionala bristyrkesutbildningar

Över 11 000 saknade ett jobb att gå till i Örebro län i juli i år. Samtidigt uppgav 56 procent av arbetsgivarna i länet att det är svårt att rekrytera till de jobb som finns. Det rekryteringsgapet vill Socialdemokraterna i Örebro län täppa igen med en satsning på regionala bristyrkesutbildningar.

– Samtidigt som människor är arbetslösa finns det företag i länet som inte hittar personal med rätt kompetens. Det vill Socialdemokraterna göra någonting åt, säger Matilda Ernkrans (S), riksdagsledamot i Örebro län.

– Trots att det råder massarbetslöshet i Sverige har regeringen skurit ner stödet till bland annat yrkesvux, vilket är rent kontraproduktivt. Exempelvis Örebro kommun har fått flera miljoner kronor i anslag från statligt håll, men 2015 handlar det bara om ett par hundra tusen kronor. Vi vill och måste täppa till det rekryteringsgap som regeringen förvärrar, fortsätter Matilda Ernkrans.

Socialdemokraterna har identifierat tre områden där vi tänker ta initiativ till att göra bristyrkesutbildningar eftersom staten inte tar sitt ansvar. Socialdemokraterna i Örebro län tänker ta initiativ till ett ”logistik-college”, som ska höja statusen och kvalitetssäkra utbildningen inom logistikbranschen. Vi vill utbilda fler undersköterskor och satsa på vissa påbyggnadsutbildningar för undersköterskor. Och vi vill satsa på vissa slags utbildningar inom elbranschen där behoven är stora.

– Rent konkret lovar vi att i samverkan med företag, utbildningssamordnare och fackföreningsrörelsen satsa på regionala bristyrkesutbildningar. Vi vill skapa bättre förutsättningar för både den arbetslösa och för företagen som saknar kompetent arbetskraft, säger Irén Lejegren (S), regionstyrelsens ordförande.

Arbetslösheten i Sverige har ökat under nuvarande regering. Samtidigt skär regeringspartierna ner på utbildningsinsatserna som syftar till att minska arbetslösheten. Med Socialdemokraternas nationella politik skulle Örebro län få en förstärkning av både yrkesvux och Yrkeshögskolor.

– Totalt skulle Socialdemokraternas nationella politik förstärka länet med 296 platser på yrkesvux och 148 på yrkeshögskolan. Dessutom satsar vi på traineeplatser för undersköterskor inom vård och omsorg, vilket för Örebro län skulle innebära 886 platser inom kommun och landsting. Det är så uppenbart att Sverige behöver en ny regering, avslutar Matilda Ernkrans.

Bristyrken och regional satsning

facebook Twitter Email