Framgångar på kongressen för Socialdemokraterna i Örebro län om närlärcentra

På Socialdemokraternas partikongress lyckades Örebro läns socialdemokrater få igenom skrivningar i riktlinjerna om vikten av närlärcentra. Ombudet Eva Eriksson från Örebro är nöjd med att ha vunnit gehör för frågan på partikongressen.
– Det är viktigt att fler kommunala lärcentra inrättas. Genom dessa får fler människor möjlighet till högre studier utanför högskoleorterna och det ger också en möjlighet för företag och kommuner att behålla den kompetens som är nödvändig för det lokala arbetslivet, säger Eva Eriksson, ombud på Socialdemokraternas partikongress från Örebro län.

– Det är bra att partistyrelsen genom arbetsmarknadsminister Ylva Johansson delar vår syn om vikten av närlärcentra och skrev in det i riktlinjerna. Nu hoppas och tror jag att frågan kommer att komma högre upp på regeringens dagordning, avslutar Eva Eriksson.

facebook Twitter Email