Ett viktigt steg för ökad tandhälsa

Regeringen presenterade idag en satsning på fri tandvård för unga. I två steg med början 2017 kommer tandvården att bli kostnadsfri för alla unga upp till 23 år.

”Det här är en glädjande satsning och helt i linje med vad vi i Örebro län har drivit och också motionerat om.” säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), ordförande i Regionstyrelsen.

– Ungas tandhälsa är viktig att slå vakt om. Det är grundläggande att ungdomar fortsätter att gå på tandhälsoundersökningar. Det här är ett sätt att motverka att tandvård blir en stor kostnadsfråga senare i livet.

Tandreformen där alla unga upp till 23 år erbjuds fri tandvård kommer att genomföras i två steg där alla upp till 21 år erbjuds kostnadsfri tandvård redan 2017 för att sedan år 2018 inkludera alla unga upp till 23 år.

”Det här är ett viktigt första steg för att göra det möjligt för alla att ha råd att sköta om sina tänder. Vi vet att många i alla åldersgrupper, inte minst bland pensionärer, väljer bort att gå till tandläkaren för att de inte har råd. Det är helt orimligt att ha ett tandvårdsstöd som har sådana brister.” säger Lennart Axelsson (S). riksdagsledamot i Socialutskottet.

Satsningen på fri tandvård för unga är en del av höstbudgeten. Investeringarna i tandhälsa beräknas till 223 miljoner kronor under 2017, för att sedan årligen ligga omkring 463 miljoner. Tidigare har satsningar på folkhälsa så som gratis p-piller för kvinnor under 20 år och avgiftsfri mammografi presenteras. Budgeten kommer att presenterats i sin helhet den 21 september.

facebook Twitter Email