Hadzialic presenterade budgeten i Örebro

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic presenterade igår regeringens höstbudget vid Cityakademin i Örebro. Regeringens budget innehöll stora investeringar i Sverige, och i Örebro län. Sammanlagt beräknas vår- samt höstbudgetens samlade effekt till drygt 70 miljoner för region Örebro län och drygt 320 miljoner för länets kommuner.

Regeringen planerar i sin höstbudget för stora investeringar i Sverige. Totalt investeras över 20 miljarder kronor i bland annat jobben, skolan och välfärden. Den samlade effekten av regeringens vår- samt höstbudget räknas bli drygt 70 miljoner för region Örebro län, respektive omkring 320 miljoner fördelat på länets 12 kommuner.

De omkring beräknade 320 miljonerna som investeras i länets kommuner innehåller bland annat satsningar på höjda lärarlöner, högre personaltäthet i fritidshemmen och till att höja nivån på riksnormen för försörjningsstöd. För region Örebro län innebär regeringens investeringar bland annat att drygt 28 miljoner vigs till en förstärkning av sjukvården, att runt 7 miljoner investeras i arbetet mot psykisk ohälsa och att mammografi görs kostnadsfri.

För oss i region Örebro län innebär regeringens budgetsatsningar bland annat att 28 nya miljoner kronor går till en generell förstärkning av hälso- och sjukvården, och fortsatta satsningar på kvinnors hälsa, inklusive avgiftsfri mammografi för alla kvinnor mellan 40 till 74 år, från den 1 juli 2016. Glädjande är också att vi får 7 miljoner kronor till det viktiga arbetet med psykisk ohälsa, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), Regionstyrelsens ordförande i Region Örebro län.

Regeringens satsningar på landstingen/regionerna är mycket viktiga. Människor ska kunna känna tillit till vården, och plånboken ska inte få avgöra ens framtida hälsa. Att regeringen nu väljer nationella reformer där vi har varit föregångare känns naturligtvis extra roligt. Det gäller till exempel avgiftsfri öppenvård för alla som är 85 år och äldre, som Region Örebro län redan infört från och med i år. 

Gymnasie- och kunskapslyftsministern Aida Hadzialic presenterade också stora satsningar på sitt område – utbildning. För Örebro län innebär det att runtomkring 40 miljoner investeras i höjda lärarlöner och drygt 10 miljoner i ett utökat antal platser på Komvux och Yrkesvux.

Läs mer om budgeten på Regeringen.se

* Siffrorna är uppskattade beräkningar av vår- samt höstbudgetens totala effekt och inte den exakta effekten. 

facebook Twitter Email