Så påverkas Örebro län av regeringens budget

Regeringen har presenterat sin budget för hösten 2016, sedan tidigare har man också fått igenom en vårändringsbudget i riksdagen. Stora investeringar görs i fler jobb, utbildning och en bättre välfärd. Mer om det kan ni läsa på regeringens hemsida.

De stora investeringarna berör också Örebro län, och flera positiva satsningar görs på jobb, utbildning och välfärd i hela länet. Såväl region Örebro län som länets kommuner får förbättrade möjligheter när man beräknar vår- och höstbudgetens samlade effekt. Totalt så beräknas regeringens investeringar i Örebro län till knappt 0,4 miljarder kronor, fördelat på region och kommuner.

Regeringens investeringar i Region Örebro län, sammanfattning:

 • Investering i en förstärkning av sjukvården
  28 miljoner kronor
 • Investering i förbättring av arbetet mot psykisk ohälsa
  7 miljoner kronor
 • Investering i kostnadsfri mammografi
  3 miljoner kronor
 • Total investering i region Örebro län, samlad effekt av vår- och höstbudgeten
  70 miljoner kronor

 

Regeringens investeringar i länets kommuner, sammanfattning;

 • Investering i höjda lärarlöner
  40 miljoner kronor
 • Investering i högre lärartäthet och ökad kvalité på fritidshemmen
  5 miljoner kronor
 • Investering i fler platser på Komvux och Yrkesvux
  10 miljoner kronor
 • Investering i höjd barndel i riksnormen för försörjningsstöd
  5 miljoner
 • Total investering i kommunerna, samlad effekt av vår- och höstbudgeten
  320 miljoner

 

Mer om vad reformerna innebär:

3 miljoner till kostnadsfri mammografi
Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor. Över 9000 bröstcancerdiagnoser ställs varje år, och antalet har de senaste åren fortsatt att öka. Samtidigt har överlevnadschanserna vid bröstcancer ökat till följd av förbättrad behandling och mammografikontroller.

I regeringens budget prioriteras nu satsningar på kvinnors hälsa. För region Örebro län innebär det bland annat en förstärkning på 3 miljoner kronor som ska ge möjlighet till alla kvinnor mellan 40 till 74 år att genomgå avgiftsfria mammografiundersökningar. 

Läs mer om regeringens satsning på kvinnors hälsa – här.  

40 miljoner till höjda lärarlöner
Regeringens mål är att Sverige till år 2020 ska ha EU:s lägsta arbetslöshet. För att nå det målet så krävs en jämlik och kunskapsbildande skola. Sverige, och Örebro län, har de senaste åren sett en negativ utveckling i form av sjunkande resultat i PISA-proven. För att vända denna utveckling krävs kompetenta och engagerade lärare, och att de får den uppskattning och det stöd som de förtjänar. Därför investerar nu regeringen i att höja lärarnas löner.

Örebro läns kommuner får nu en förstärkning på omkring 40 miljoner kronor som ska gå till att höja lärarnas löner. Det innebär att drygt 1100 lärare i länet kan få ett genomsnittligt lönepåslag på 3000 kronor i månaden.

Läs mer om regeringens satsning på höjda lärarlöner – här.

28 miljoner til en förstärkning av hälso- och sjukvården.
Regeringen investerar stort för att stärka den svenska hälso- och sjukvården. För Region Örebro län innebär det att man för 2016 erhåller en förstärkning på 28 miljoner kronor, som ska användas till förbättringar av den genrella vården. Det är resurser som möjliggör för kvalitétsförbättringar i hela länet.

Läs mer om regeringens investering i hälso- och sjukvården – här

5 miljoner till fritidshemmen 
Fritidshemmen är en viktig del i barnets utveckling, och bidrar till att skapa en mer jämlik utbildning. De senaste åren antalet barn ökat snabbare än antalet anställda, vilket minskar barnets möjlighet att bli sedd.

Nu investerar regeringen 250 miljoner i landets fritidshem, för att fler ska kunna anställas och kvalitén bli ännu bättre. Det innebär att 5 miljoner investeras i att förstärka fritidshemmen i Örebro län, resurser som fördelas mellan kommunerna.

Läs mer om regeringens investeringar i en jämlik utbildning – här. 

 

* Siffrorna är beräkningar av vår- och höstbudgetens samlade effekt, visar ej den faktiska effekten. 

facebook Twitter Email