Örebro-Köpenhamn-Världen

Igår (den 26:e oktober) så gick den första reguljära flygturen Örebro-Köpenhamn. Efter ett långt uppehåll så är den av näringslivet efterfrågade sträckan återigen i bruk.

Regionrådet tillika flygplatsens ordförande Irén Lejegren (S) var den som invigde flygturen. Det var med glada miner som hon, representanter från kommunerna Kumla, Karlskoga och Örebro samt från det regionala näringslivet fick ta del av den första flygturen på sträckan som kopplar samman Örebro med världen.

– Internationell tillgänglighet är avgörande för vår regions utveckling, och det är med glädje jag fått inviga sträckan efter ett stort arbete ifrån alla inbladade, säger Irén Lejegren.

facebook Twitter Email