Ett viktigt steg mot ett jämställt samhälle

Vårdnadsbidraget innebär att staten betalar vuxna för att stanna hemma i stället för att delta på arbetsmarknaden. Det går tydligt emot regeringens mål om att öka antalet arbetade timmar i svensk ekonomi och riskerar dessutom att låsa fast kvinnor i gamla könsroller och förhindra att de kommer ut på arbetsmarknaden.

En annan effekt av vårdnadsbidraget är att barn inte får tillgång till förskola och går då miste om den pedagogiska verksamhet och den fritidssysselsättning – med lek och kompisar, som barn behöver.

Vårdnadsbidraget är utvärderat och resultatet är oerhört tydligt. Vi vet att de som använder bidraget nästan uteslutande är kvinnor och att det ofta är kvinnor som står långt från arbetsmarknaden.

Det befäster ojämställd fördelning av det obetalda hemarbetet och det får stora konsekvenser då det ända in i pensionsåldern kommer att drabba kvinnor ekonomiskt. När Kristdemokraterna hävdar att ”vårdnadsbidraget helt enkelt finansierar sig självt” så stämmer det inte. Det är en kostnad som betalas med skattemedel.

Det var den borgerliga regeringen som införde vårdnadsbidraget som en eftergift till Kristdemokraterna.

Men efter förslag från den rödgröna regeringen har nu en bred majoritet i riksdagen, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Folkpartiet och Centerpartiet fattat beslut att avskaffa vårdnadsbidraget.

En majoritet i riksdagen har dessutom beslutat att öronmärka ytterligare en månad åt respektive i föräldraförsäkringen. Denna majoritet bestod av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Folkpartiet.

För att se vad som mer behöver göras för att modernisera föräldraförsäkringen avser regeringen att tillsätta en utredning.

Jämställdheten på arbetsmarknaden förbättras när arbetsgivaren vet att båda föräldrarna är hemma när barnen är små. Vi vet att det är viktigt med ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen på många olika sätt.

Fördelningen av föräldraförsäkringen får effekt för det obetalda hemarbetet och för barnets anknytning– och rätt till – båda sina föräldrar. Vi vill dessutom att barn ska ha rätt till den verksamhet som bedrivs i förskolan. Här har vårdnadsbidraget motsatt effekt.

I ett jämställt samhälle måste det vara möjligt att kombinera föräldraskap med förvärvsarbete eller företagande.

Vi vill att män och kvinnor ska kunna delta på arbetsmarknaden på lika villkor. Beslut har nu tagits för att avskaffa vårdnadsbidraget och att reformera föräldraförsäkringen.

Dessa beslut är viktiga steg för en modern familjepolitik som förbättrar förutsättningar för ett mera jämställt arbetsliv och samhälle.

Matilda Ernkrans (S), Riksdagsledamot Örebro län
Lennart Axelsson (S), Riksdagsledamot Örebro län
Eva-Lena Jansson (S), Riksdagsledamot Örebro län
Håkan Bergman (S), Riksdagsledamot Örebro län

Artikeln är publicerad hos Nerikes Allehanda (151122)

facebook Twitter Email