Ernkrans deltar vid COP21 i Paris

Den 30 november till 11 december samlas världens länder i Paris för COP21, det tjugoförsta partsmötet under FN:s klimatkonvention. Vid mötet ska världens länder enas om ett nytt globalt klimatavtal, och Matilda Ernkrans (S) ifrån Örebro län är en av de som deltar.

Vid klimatmötet i Paris ska världens länder samlas för att möta klimatutmaningen. De ska försöka enas om ett bindande beslut om hur världen från och med år 2020 ska arbeta för att hålla den globala uppvärmningen under 2 grader. Totalt räknas 50 000 personer delta, varav 25 000 officiella delegater. En av dem är Matilda Ernkrans (S), ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott, ifrån Hallsberg i Örebro län.

– Jag känner en spänd förväntan inför FN:s klimattoppmöte. Det är mycket viktigt att världens länder kan enas om ett globalt, rättvist och bindande klimatavtal från 2020. Ett avtal som håller fast vid att vi ska ta världen så långt under 2 graders global uppvärmning som möjligt. För Sverige men också som socialdemokrat ser jag det som min uppgift att bevaka en rättvis omställning som bär jobb och välfärd, säger Matilda Ernkrans

Redan i oktober så var hon på plats i Paris, då för att som Sveriges representant signera de europeiska socialdemokraternas 21 progressiva förslag inför COP21. Stort fokus låg då på EU:s roll i klimatarbetet.

– Att komma in till förhandlingarna i Paris med en enad europeisk socialdemokrati är självklart positivt. Socialdemokratin visar att den är beredd att gå i täten och ta ansvar för en rättvis klimatomställning. Vi måste komma ihåg att det är de allra fattigaste som först drabbas när klimatet förändras, så detta är också en av vår tids största jämlikhetsfrågor, säger Matilda Ernkrans

facebook Twitter Email