En annan väg för Sverige

I åtta år styrde Moderaterna Sverige. Resultatet blev ett Sverige med högre arbetslöshet, fler i utanförskap och ökade klyftor. Vi socialdemokrater väljer en annan väg för Sverige. Istället för ofinansierade skattesänkningar investerar vi i jobb och välfärd.

Lotta Olsson (M), går utan självkritik till attack mot regeringens budget och arbetsmarknadspolitik. Samtidigt så presenterar hon i praktiken samla gamla politik som ledde till att Sverige inför valet 2014 hade en högre arbetslöshet än när Moderaterna tog makten 2006. Det är fler skattesänkningar och jobbskatteavdrag men nu under nytt namn, första jobbet-avdrag.

Vi socialdemokrater ser hur denna politik inte har gett resultat och väljer istället att investera i vårt gemensamma Sverige. Vi gör det med vetskapen om att det är utbildning, kompetens och stabilitet som kommer att bygga Sverige starkt och behålla vår konkurrenskraft, inte ökad otrygghet för anställda och arbetslösa.

I vår- och höstbudgeten sammantaget så investerar vi 2016 14,3 miljarder i svenska jobb. Det är satsningar på:

a) Förbättrad kompetens och matchning på arbetsmarknaden
Omkring 400 000 människor är idag arbetslösa i Sverige, samtidigt som det finns nära 80 000 lediga jobb i Sverige. Behovet av kompetent och yrkesutbildad personal är stort, och därför investerar vi, till skillnad från (M) som skär ned, 1,3 miljarder i fler platser på vuxenutbildningen.

b) Ökat byggande
Bostadsbristen i Sverige är idag påtaglig och hämmar såväl tillväxt som individens möjligheter att forma sitt liv. Byggandet har länge varit lågt, och underprioriterat. Därför investerar vi 5,5 miljarder i ett ökat bostadsbyggande, i form av b.la byggbonus och stöd för marksanering. Något som såväl ökar rörligheten på arbetsmarknaden som skapar fler och bestående arbetstillfällen.

c) Innovation och växande företag
Klimatförändringarna är en stor utmaning för hela landet, men det innebär också möjligheter för fler jobb och utvecklingen av en hållbar tillväxt. Vi väljer istället för skattesänkningar att investera i framtiden genom att stärka forskning och öka stödet till företag i tidigt utvecklingsskede.

d) Exportoffensiv
Sverige är ett litet och exportberoende land, och en ökad export innebär fler jobb. Inte bara i industrin utan även runtomkring. Därför ökar vi stödet till Team Sweden för att öka samordningen i exportstödet, samt ökar små- och medelstora företags möjlighet till stöd och finansiering vid export.

Nu ser vi hur regeringens investeringar i jobb, välfärd och skola står emot Moderaternas ofinansierade skattesänkningar. Motsättningarna är tydliga i svensk politik. Moderaterna skär i sin budget ned på jobb, skola, välfärd och miljö med 26 miljarder jämfört med regeringen. Detta för att fortsätta en politik som inte fungerar.

Vi vet att det inte är vägen för framtidens utmaningar och därför väljer vi en annan väg, där vi gemensamt investerar i samhällets bästa och där varje individ ska ha rätten att efter förmåga forma sitt eget liv. Så, och bara så, kan vi skapa ett bättre Sverige, för alla.

Lennart Axelsson (S), riksdagsledamot

Lennart Axelsson (S), riksdagsledamot replikerar Lotta Olsson (M) i Karlskoga Tidning (151203).

facebook Twitter Email