Värda ett bättre öde

Vi socialdemokrater är övertygade om att man inte kan skrämma människor in i arbete, varken genom en tidsbegränsad sjukförsäkring eller genom försämrade villkor och ökad privatekonomisk otrygghet. Just därför har vi påbörjat utfasningen av fas 3, just därför har vi satt stopp för utförsäkringarna och avskaffat den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. Vi anser att Sveriges medborgare är värda ett bättre öde.

Att den moderata politiken med stora skattesänkningar som finansierades av besparingar på sjuka och arbetslösa inte fungerat kan vi alla konstatera. Det är faktum att den vägens politik ledde till en högre arbetslöshet, framförallt bland unga och sysselsättningen blev lägre. Detta trots kraftiga ingrepp i sjukförsäkringen, sänkt a-kassa och så kallad ”ungdomsrabatt”för arbetsgivarna.

Om detta kan vi orda länge, men verkligheten talar sitt tydliga språk. Sänkta skatter ger inte per definition fler jobb, däremot ger det lägre skatteintäkter och mindre resurser till vår gemensamma välfärd, utbildning och till samhället. Nu sitter vi socialdemokrater vid makten, och det är vårt ansvar att forma en politik som för Sverige framåt.

Efter drygt ett år med socialdemokratisk arbetsmarknadspolitik ser vi resultaten. Trots debaclet kring höstbudgeten, trots en tuff situation i vår omvärld så sjunker arbetslösheten. Den är nu nere på nivåer som vi inte har sett sedan före finanskrisen. Samtidigt ökar bostadsbyggandet i Sverige. Enligt SCB ökade byggandet av lägenheter, inklusive småhus, med hela 33 procent under första halvåret av 2015.

Dock är vi inte framme ännu utan vi måste fortsätta med den politik som ger resultat och som bygger vårt Sverige starkt. Just därför går vi fram med en stark budget innehållandes stora investeringar som gör det bättre för alla. Hela 8,5 miljarder av investeringarna görs för att jobben ska bli fler och vi investerar nu i:

Ett ökat bostadsbyggande

Trots att bostadsbyggandet har ökat så räcker det inte. Vi behöver bygga ännu mer och ännu snabbare. Bara så kan människor få möjlighet att forma sina liv, och arbetsmarknaden utvecklas. Därför skjuter vi till 5,5 miljarder till ett snabbare byggande och bättre boende.

Fler och växande företag
Företagen är grunden för en fortsatt svensk välfärd. Genom starka företag, och fler i arbete kan vi garantera en fortsatt god standard. Men alla företag har olika behov, och vi investerar därför 430 miljoner kronor för att stärka innovativa och växande företag i hela landet, samt öka möjligheterna till export.

Bättre matchning och kompetensutveckling
Det är löntagare som bygger ett företag starkt i samarbete med ledningen och det behövs utbildad och kompetent personal som kan ta de arbeten som efterfrågas. Idag är möjligheterna till om-, vidare- och fortbildning begränsad och vi investerar därför 1,3 miljarder kronor i fler utbildningsplatser på vuxenutbildningen och aktiva insatser för långtidsarbetslösa.

Rätten till ett arbete, en god välfärd och ekonomisk trygghet gäller för alla. Då håller det inte att sänka skatten för de som redan har, och spara på de arbetslösa, sjuka och pensionärerna. Vi tar en annan väg. En väg där vi alla bidrar och ger till samhällets bästa. En väg där vi investerar i jobb, skola och välfärd. Så, skapar vi ett bättre Sverige, för alla.

Lennart Axelsson (S), riksdagsledamot

Artikeln är en replik på Lotta Olsson (M) och publicerades finns publicerad i Karlskoga Tidning (151212)

facebook Twitter Email