M väljer skattesänkningar framför vårdsatsningar

Lennart Axelsson replikerar i dagens (160115) Nerikes Allehanda moderaten Cecilia Widegren

Cecilia Widegren försöker i sin debattartikel i Nerikes Allehanda den 5e januari desperat dölja ett enkelt faktum som blev tydligt när budgetalternativet för 2016 presenterades: Moderaterna prioriterar, till skillnad från regeringen, skattesänkningar mycket högre än de prioriterar sjukvård. Hon underlåter samtidigt att nämna flera av regeringens satsningar.

Det viktigaste är att jämföra de kommande årens förslag.

Regeringen investerar i en professionsmiljard, som ska stötta landstingens arbete med kompetensförsörjning. Problem med kompetensförsörjningen – exempelvis sjuksköterskebrist – är en av de största orsakerna till tillgänglighetsproblemen. Detta säger Moderaterna nej till.

Regeringen bygger också ut utbildningarna till sjuksköterska och specialistsjuksköterska, och ökar resurserna för validering av utländsk vårdpersonal kraftigt.

Cecilia Widegren underlåter också att nämna regeringens satsning på förlossningsvård, inklusive satsningen på kvinnors hälsa i primärvården och avgiftsfri mammografi – andra viktiga satsningar för att förbättra kvinnors hälsa.

Utöver detta fortsätter satsningen på att göra cancervården mer jämlik och korta köerna.

Regeringen satsar också, ovan på dessa satsningar, en extra miljard 2016 och höjer det generella statsbidraget med 500 miljoner kronor årligen från 2017. Återigen satsningar som Cecilia Widegren och Moderaterna säger nej till. Likaså satsningen på ungas psykiska hälsa som utökas med 280 miljoner kronor årligen från 2016.

Dessutom har landstingen nyligen fått dela på 1,47 miljarder kronor – utöver redan nämnda satsningar – för 2015 och 2016 som ska kompensera för ökade kostnader med anledning av flyktingmottagandet.

Sammanfattningsvis, vi gör satsningar och förslagslistan är långt ifrån slut. Däremot är det tydligt att Moderaterna och Cecilia Widegren prioriterar skattesänkningar på cirka 26 miljarder kronor bara för 2016 framför satsningar på bland annat hälso- och sjukvården.

Lennart Axelsson (S), ledamot i riksdagens socialutskott

facebook Twitter Email