Matilda Ernkrans vald till ny ordförande

I lördags gick Socialdemokraterna i Örebro läns årsmöte av stapeln. En ny styrelse, med Matilda Ernkrans som ny ordförande, valdes enhälligt. Europaparlamentariker Marita Ulvskog talade dessutom både på årsmötet och på Våghustorget där hon uppmanade alla att stå tillsammans för den svenska modellen.

Lena Baastad lämnade på lördagen sitt sista politiska uppdrag för nu, när hon avgick som ordförande för Socialdemokraterna i Örebro län. Hon inledde årsmötet med att tacka för förtroendet under tiden som ordförande. Årsmötet höll en tyst minut för att minnas alla partikamrater som gått bort under året, och Lena Baastad nämnde särskilt Håkan Strömberg, Sören Gunnarsson och Pentti Supponen som alla på olika sätt gjort stora insatser för länet och partidistriktet.

Årsmötet diskuterade sedan ett flertal motioner, bland annat om bostadsfrågan och om möjligheten att åka kollektivtrafik i hela länet.

Marita Ulvskog, europaparlamentariker och tidigare partisekreterare, talade på årsmötet. Hon tog avstamp i det fruktansvärda terrorattentatet i Bryssel och regeringens arbete för ökad trygghet i Sverige. På Våghustorget deltog sedan Marita Ulvskog i ett öppet samtal om vikten av att stå upp för den svenska modellen.

Matilda Ernkrans valdes sedan enhälligt till ny ordförande för Socialdemokraterna i Örebro län. Hon tackade för förtroendet och tryckte på behovet av att fortsätta utveckla Socialdemokraterna som parti. ”Vi är samhällsbyggare”, sade hon, och visade på vad bland annat regeringens politik och vårbudget innebär för länet.

facebook Twitter Email