Ernkrans och Eneroth: ”Ett samhällsbygge som tar ansvar för Sverige”

Nu har vi nått halvtid i mandatperioden. Sedan den socialdemokratiskt ledda regeringen tillträdde har Sverige en annan politisk inriktning. Vi har gått från moderaternas skattesänkningar och nedskärningar till att investera i samhällsbygget. Sedan regeringsskiftet har 60 miljarder kronor gått till investeringar istället för skattesänkningar. Nu börjar resultaten synas: arbetslösheten sjunker, ekonomin är stark och nybyggnationer av bostäder sker i rekordhög takt. Över 120 000 fler personer går till jobbet och ungdomsarbetslösheten har minskat kraftigt. Resurser har tillförts skolan, sjukvården och omsorgen, och rekordstora investeringar har gjorts inom klimat- och miljöområdet. Trots ett historiskt svårt parlamentariskt läge har vi dessutom fått till stånd 15 blocköverskridande överenskommelser i frågor som är långsiktigt viktiga för Sverige, såsom energi, försvar och det finanspolitiska ramverket. Genom mer samarbete tar vi ansvar för Sverige och utvecklar den svenska modellen. Vi tror på samarbete, före blockpolitik!

Skillnaden mot den moderatledda regeringen är tydliga. Deras skattesänkningar körde statens finanser i botten och urholkade den svenska välfärden. Den moderatledda regeringen vände ett budgetöverskott på över 70 miljarder till ett budgetunderskott på 60 miljarder. Antalet sjukskrivna ökade och de lämnade efter sig ökade kostnader för sjukpenningen med 12 miljarder kronor – samtidigt som man utförsäkrade över 100 000 personer. Under åtta år sänkte den tidigare regeringen skatten med 140 miljarder kronor. Det går inte att sänka skatten så mycket utan att det också märks i skolan, i vården och i äldreomsorgen. Där saknas både utbildad personal och resurser – eftersom alliansregeringen prioriterade skattesänkningar före utbildning och resurstillskott.

Nu föreslår de fyra borgerliga partierna ytterligare sammanlagt 64 miljarder kronor i skattesänkningar med ytterligare nedskärningar i välfärden som följd. Tror de att personalen i skolan, sjukvården och omsorgen får bättre förutsättningar att klara sina jobb med mindre resurser? Det är dags att vi en gång för alla avlivar myten om att Moderaterna är det parti som är bäst skickade att hantera statens finanser. Som vanligt avslutade de ju sin tid vid makten med hög arbetslöshet och stora budgetunderskott.

Sverige är nu på rätt väg men priset av åtta års underinvesteringar tar tid att reparera. Vi ser ett Sverige med stora klyftor och brister på både resurser och personal i sjukvården, skolan och omsorgen. Just därför föreslår vi över 10 miljarder i permanenta statsbidragshöjningar till kommunerna i höstens budget. De resurserna behövs i skolan, sjukvården och omsorgen. Nu investerar vi för att bygga Sverige starkt igen. Skiljelinjen i svensk politik är tydlig. Moderaterna prioriterar skattesänkningar och nedskärningar. Vi socialdemokrater vill se ett samhällsbygge med en politik som tar ansvar för Sverige och visar resultat.

Tomas Eneroth, gruppledare för S i riksdagen
Matilda Ernkrans, riksdagsledamot ifrån Örebro län

facebook Twitter Email