Region Örebro län får 85 miljoner av regeringens välfärdsmiljarder

Enligt beräkningar får Region Örebro län cirka 85 miljoner kronor årligen som ett generellt statsbidrag att använda fritt och dessutom ytterligare tillskott till övriga välfärdsreformer, som cancervård, förlossningsvård, utbildningsplatser med mera. Det framgår av regeringens budgetproposition som presenterades idag.

Regeringens beslut om att tilldela 10 miljarder till välfärden i Sverige årligen är den största enskilda permanenta höjningen sedan det generella statsbidraget infördes.

– För oss som arbetar för jämställd och jämlik vård till alla, oberoende av plånbokens tjocklek, känns det betryggande att ha en regering som också slår vakt om de värdena, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande i Region Örebro län.
Välfärden värnas

-Vi har nu en regering som tar ansvar för Sverige och värnar välfärden, och de här pengarna som kommuner, landsting och regioner får i tillskott, är en garant för regeringens inställning och värdering av välfärdsfrågorna. Det är bra att satsningen är generell, så att vi har möjlighet att prioritera den efter våra specifika behov. Det är precis vad vi har efterfrågat.
Investeringar i hälso- och sjukvård

– Jag är glad att vi nu får bekräftat det som aviserades i regeringens vårproposition. De här pengarna är mycket välkomna och bidrar till att vi kan fortsätta kvalitetsarbetet i vården med ökad tillgänglighet, kompetenshöjande åtgärder och viktiga investeringar i hälso- och sjukvård och andra länsfrågor som kollektivtrafiken, framhåller Marie-Louise Forsberg-Fransson.

Idrottssatsning främjar hälsa

-Att det också görs en stor satsning på idrottsrörelsen är mycket uppmuntrande, eftersom den har en stor potential att i ökad grad främja hälsa och integration och motverka sjukdom och segregering, påpekar Marie-Louise Forsberg-Fransson.

facebook Twitter Email