Andreas Svahn föreslås bli ny ordförande i Regionstyrelsen

Under onsdagen den 2 november presenterade Socialdemokraterna i Örebro län valberedningens förslag till nya regionråd. Andreas Svahn från Hallsberg föreslås till ny ordförande i regionstyrelsen efter Marie-Louise Forsberg-Fransson och Karin Sundin från Örebro föreslås som nytt regionråd efter Jenny Steen. Lördag den 12 november fattar Socialdemokraternas förtroenderåd sitt beslut och den 22 november hanterar regionfullmäktige valen.

– Valberedningen föreslår två starka kandidater för att leda regionen in i framtiden. Valberedningens förslag är väl genomtänkt och läggs i fullständig enighet. Vi är särskilt glada över att vår kandidat till ordförande i regionstyrelsen visat sig ha ett synnerligen starkt stöd. Andreas Svahn är en modern ledare som samlar andra att arbeta åt samma håll. Han tar sig an utmaningar på ett systematiskt sätt och brinner för länets utveckling. Andreas Svahn är valberedningens självklara förslag till ny ordförande i regionstyrelsen, säger Agneta Blom valberedningens ordförande.

Andreas Svahn har jobbat med politik i drygt 16 år såväl nationellt, lokalt och regionalt. Andreas Svahn har bla varit ledamot i tidigare landstingsfullmäktige, ordförande i regionens fastighetsbolag Länsgården samt ledamot i produktionsberedningen. Sedan snart fyra år är Andreas ordförande i kommunstyrelsen i Hallsberg.

– Att få leda regionen i denna tid är en stimulerande uppgift som jag verkligen vill ta mig an. Sjukvården har en fantastisk framtid med ny teknik och nya mediciner, en utveckling som också innebär stora utmaningar. Den nära vården på vårdcentralerna måste bli mer tillgänglig och att våra tre högkvalificerade sjukhus med Universitetssjukhuset som spets ska fortsätta utvecklas. För att binda ihop länet och underlätta människors vardag behöver även kollektivtrafiken med tåg och buss bli ett verkligt alternativ för allt fler människor, säger Andreas Svahn.

– Jag har tackat ja till att kandidera till uppdraget som ordförande i regionstyrelsen för att det är ett av de mest utmanande och spännande uppdrag som finns. Jag känner mig egentligen inte riktigt klar med mitt uppdrag i Hallsberg men känner mig trygg med att andra kan ta vid om jag slutar. Hallsberg är numera väl rustat med många viktiga beslut på plats och med en ekonomi i god ordning, avslutar Andreas Svahn

– Valberedningen föreslår vidare Karin Sundin som ordförande i beredningen för somatisk och psykiatrisk specialistsjukvård samt högspecialiserad vård, tillika regionråd. Karin har lång politisk erfarenhet, både från regionpolitiken och från kommunpolitiken. Karin är en tydlig ledare med förmåga att omsätta politiska visioner till verklighet. Vi ser hennes kompetens inom information och dialogarbete som en viktig erfarenhet för att få både profession och medborgarna att bli ännu mer delaktiga i politikutvecklingen inom hälso- och sjukvård, säger Agneta Blom ordförande i valberedningen.

Karin Sundin har varit politiskt aktiv under många år. Åren 2011-2014 var hon ordförande i Örebrobostäder och har under en kortare period varit ersättare i landstingsfullmäktige och i forskningsnämnden. Karin Sundin har lång erfarenhet av att arbeta med regionfrågor ur statligt perspektiv och har en yrkesbakgrund som journalist, utredare och pressekreterare. Idag arbetar hon som konsult inom samhällsbyggnadsområdet.

– Att få leda och utveckla sjukvården i länet är ett viktigt och spännande uppdrag. För mig som socialdemokrat räcker det inte med att vår region ska erbjuda den bästa vården – vården ska också vara jämlik och tillgänglig för alla. Det är en utmaning i en tid av stora klassklyftor och växande utanförskap, säger Karin Sundin.

– Jag ser det som politikens uppgift och mitt uppdrag att ge läkarna, sjuksköterskorna och vårdens andra yrkesgrupper de bästa förutsättningarna för att göra sitt jobb så bra som möjligt, fortsätter Karin Sundin.

Utöver de två regionråden föreslås Gunnel Kask blir ordförande i fokusberedningen för närsjukvård samt ersättare i regionstyrelsen efter Robert Mörk och Muris Beslagic föreslås bli vice ordförande i fokusberedningen för folkhälsa efter Ingemar Javinder. Dessutom föreslås Bengt Storbacka bli ledamot i Regionstyrelsen.

– Det känns både roligt och spännande att få presentera ett så starkt lag för att leda regionen. Om Andreas Svahn och Karin Sundin får förtroenderådets mandat så kommer de tillsammans med Irén Lejegren och Anders Ceder fortsätta att förvalta det förtroende som Socialdemokraterna fått av väljarna och de kommer att arbeta hårt för att utveckla politiken för fler jobb och en bättre sjukvård i vårt län, säger partidistriktets ordförande Matilda Ernkrans.

facebook Twitter Email