Politisk satsning på fler undersköterskor i förlossningsvården

Andreas Svahn Regionstyrelsens ordförande (S) i Region Örebro län

 

Region Örebro län förstärker förlossningsvården i länet med 12 undersköterskor. Den politiska satsningen finansieras med det ökade statsbidraget för förlossningsvård och kvinnors hälsa som regeringen i samarbete med Vänsterpartiet skjuter till regionerna i vårbudgeten 2017. Beslutet togs idag av Regionstyrelsen.

Regionen satsar på att stärka förlossningsvården genom att anställa undersköteskor. Detta eftersom deras närvaro kommer verka positivt för den födande kvinnan, anhöriga till denna men också för övrig personal på förlossningskliniken. Det innebär att satsningen är i linje med regeringens intentioner att dels stärka förlossningsvården generellt men även ge personalen, exempelvis barnmorskorna, ännu bättre förutsättningar att ge den vård patienten behöver. Satsningen underlättar för ett patientcentrerat arbete där barnmorskan och undersköterskan arbetar i team runt både den födande kvinnan och anhöriga

– Att regeringen dubblar satsningen på ökat statsbidrag för förlossningsvård och kvinnors hälsa och att Region Örebro län får ytterligare 14,5 miljoner kronor, alltså sammanlagt nästan 30 miljoner kronor, är mycket positivt. Det här är en satsning för att alla blivande föräldrar ska kunna ges en trygg vård, och för att de som arbetar i vården ska kunna få vettiga förutsättningar att ge den vård patienterna behöver, säger Andreas Svahn (S), Regionstyrelsens ordförande.

– Tolv undersköterskor till Kvinnokliniken kostar drygt 5 miljoner kronor. Satsningen tar en del av det ökade utrymmet i anspråk, men det kommer att finnas mer pengar att fördela. Vi kommer att föra en dialog med verksamheterna om hur detta bäst bör ske. Tidigare har vi använt statsbidraget för att låta ett antal sjuksköterskor utbilda sig till barnmorska. Nu stärker vi insatserna för kvinnors hälsa i ytterligare ett steg, säger Jihad Menhem (V), Regionstyrelsens vice ordförande.

facebook Twitter Email