Mottagning för kvinnor med bäcken- och underlivssmärta startas i regionen

Region Örebro län planerar att i projektform starta en mottagning för kvinnor med bäcken- och underlivssmärta. Mottagningen ska, förutom sjukgymnastbehandling, erbjuda manuell behandling av smärt- och spänningstillstånd i underlivet, orsakade av bland annat endometrios och mensvärk. Beslutet fattas av Regionstyrelsen i morgon torsdag.

– Kvinnor med underlivssmärta söker vård både inom sluten- och öppenvården idag och behandlas lite olika beroende på var de söker och vem de träffar. Det finns idag igen gemensam struktur och väg för omhändertagandet av dessa kvinnor i Region Örebro län. Därför föreslår regionledningen nu Regionstyrelsen att besluta om att starta ett projekt med bäckenbottenmottagning för att kunna erbjuda kvinnor en effektiv och likvärdig behandling vid bäcken- och underlivssmärta, säger Karin Sundin (S), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård.

Sammanlagt kostar projektet cirka 2,5 miljoner kronor mellan september 2017 till september 2019. Satsningen finansieras genom de extra statsbidrag som regeringen i samarbete med Vänsterpartiet beslutat om till kvinno- och förlossningsvården. År 2019 sker en utvärdering av mottagningen och ett beslut om mottagningen ska övergå till ordinarie verksamhet.

– Det här är en bra satsning på bättre vård för kvinnor som vi kan göra tack vare regeringens och Vänsterpartiets politik om mer pengar till välfärden, och specifikt förlossningsvården. Det är en satsning som gör vården mer jämställd i och med att det är kvinnor som drabbas av en fruktansvärd smärta, som inte har kunnat få den hjälp de förtjänar, säger Jihad Menhem (V), regionstyrelsens vice ordförande.

– Ingen kvinna ska ha ont! Underlivssmärta är jobbigt och påverkar kvinnor fysisk och psykiskt negativt. Att kunna få hjälp tidigt kan motverka det, och därför är den här satsningen väldigt viktig, säger Catrin Steen (MP), regionråd. I Sverige är det ca 35000 kvinnor i åldrarna 18-30 som lider av underlivssmärta. Om vi översätter det till vårt län så skulle det vara ca 1000 kvinnor, som har problem och som vården nu kommer kunna hjälpa bättre, fortsätter Catrin Steen.

facebook Twitter Email