”Regeringens budget innehåller kraftfulla reformer för Örebro län”

I morse presenterade finansminister Magdalena Andersson (S) regeringens budgetproposition för 2018, med reformer som högre barnbidrag, sänkt pensionärsskatt och mer pengar till skolan och vården. Socialdemokraterna i Örebro läns riksdagsledamot Matilda Ernkrans tycker att det är en budget med kraftfulla reformer för Örebro län.

 

Mer pengar till välfärden

På en pressträff i Anhörigcentrums lokaler i Örebro berättade Matilda Ernkrans vad regeringens budgetproposition innebär för Örebro län och länets invånare. Ett tydligt besked var att de så kallade välfärdsmiljarderna ska dubblas till år 2020. För Örebro kommun kan det innebära tillskott på nära 200 miljoner kronor per år från år 2020.

– Fördelningen av välfärdsmiljarderna fastställs varje år, men baseras i huvudsak på antalet invånare. För år 2018 får exempelvis Örebro kommun nästan 97 miljoner kronor i ökat generellt statsbidrag, så när välfärdsmiljarderna dubblas kan det alltså hamna någonstans runt 180-200 miljoner till välfärden i Örebro – varje år, säger Matilda Ernkrans, riksdagsledamot (S) i Örebro län.

– För Region Örebro län är tillskottet drygt 80 miljoner kronor 2018, och någonstans kring 160 miljoner kronor 2020. Helt klart har budgeten ett tydligt vårdfokus och utöver välfärdsmiljarderna satsar regeringen cirka 136 miljoner på vården i Örebro län med fokus på ökad bemanning, satsningar på förlossningsvården, satsningar på psykiatrin och kortare köer, säger Matilda Ernkrans.

 

Särskilda satsningar på skolan

Skolan är ett av de område som regeringen satsar mest på i budgeten. För kommunerna i länet innebär det ett tillskott på drygt 71 miljoner kronor, utöver välfärdsmiljarderna. Här ingår bland annat regeringens stöd för ökad likvärdighet i grundskola och förskoleklass, en särskild jämlikhetspeng till skolor i utsatta områden och utökat stöd till sommarlovsaktiviteter.

 

Tillväxten ska komma alla till del.

Barn- och studiebidraget höjs från nästa år, med 200 kronor per barn. Dessutom tas stora steg för att avskaffa pensionärsskatten. I Örebro län får 37 800 hushåll höjt barn- och eller studiebidrag från och med nästa år. Cirka 49 000 pensionärer får sänkt skatt jämfört med 2017.

– En ensamstående mamma med två barn boende här i Örebro kan med regeringens budget få en dryg tusenlapp mer i månaden, tack vare höjt barnbidrag, höjt underhållsbidrag och återinförd avdragsrätt för fackligt medlemskap. Och för en ensamstående pensionär med medianpension och bostadstillägg kan det innebära ett plus på cirka 900 kronor per månad. Det här är en budget med stor jämställdhets- och jämlikhetsprägel, säger Matilda Ernkrans.

facebook Twitter Email