Martin Andersson ny 1:e Ombudsman för Socialdemokraterna i Örebro län

Socialdemokraterna i Örebro län har rekryterat Martin Andersson som ny 1:e om-budsman.

Att vara 1:e ombudsman för Socialdemokraterna innebär i praktiken att man är regionchef och är ytterst ansvarig för utvecklingsarbetet av Socialdemokraterna i länet. 1:e ombudsmannen är även valledare för Socialdemokraterna i Örebro län. Martin Andersson kommer närmast från tjänsten som valkretsombudsman i samma organisation, är utbildad personalvetare och har ar-betslivserfarenhet både från handeln, valledning och inom projektledning.

– Vi står inför ett viktigt val och det är med de ögonen vi har rekryterat den vi ser är bäst att leda det strategiska arbetet inför valrörelsen 2018. Socialdemokraterna leder idag både regeringen och regionen samt 9 av 12 kommuner i länet. Ett politiskt mandat byg-ger på väljarnas förtroende, en aktiv dialog och relevanta politiska förslag som tar sig an de utmaningar samhället står inför, säger Matilda Ernkrans, ordförande för Socialdemo-kraterna i Örebro län.

– Vi har haft flera goda kandidater med i rekryteringsprocessen och distriktsstyrelsen be-slutade att erbjuda Martin Andersson tjänsten. Vi känner Martin som en ambitiös per-son med brett politiskt nätverk och stor kännedom om Socialdemokraternas olika pro-cesser. Martin har stor integritet vilket är viktigt för att utveckla förtroendefulla relat-ioner med våra ledande företrädare och i kontakter utanför partiet, fortsätter Matilda Ernkrans.

– Det är ett viktigt uppdrag jag har fått och som jag känner stor ödmjukhet inför. Social-demokraterna i Örebro län har alltid varit framträdande både i politisk utveckling och organisatoriskt. Min ambition är självklart att fortsätta bygga vår organisation starkare med mål att ytterligare öka förtroendet från väljarna, säger Martin Andersson.

Martin Andersson tillträder tjänsten den 12 oktober efter Ulrika Sandberg.

 

facebook Twitter Email