Drop-in-mottagning vid varje vårdcentral

 

Vårdcentralerna i Örebro län ska ge möjlighet till obokade besök, en drop-in-mottagning för medicinsk bedömning av enklare åkommor som urinvägsinfektioner, akuta ryggsmärtor eller sårskador. Det föreslår den politiska majoriteten i Region Örebro län (Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet) som i sitt förslag på budget för 2018 lägger stort fokus på att utveckla vårdcentralerna, den nära vården och tillgängligheten.

I dag har ungefär en tredjedel av länets vårdcentraler drop-in-mottagning i någon form. I förslaget till Verksamhetsplan och budget för 2018 får alla vårdcentraler i uppdrag att förbereda och öppna drop-in-mottagning senast den 1 januari 2019.

– Vi vet att tillgänglig vård är något som invånarna i Örebro län värderar väldigt högt. Och vi vet att de öppna mottagningar som finns idag fungerar väl och är väldigt uppskattade. Därför ser vi nu till att alla länets invånare får möjlighet att besöka sin vårdcentral för en medicinsk bedömning av lättare åkommor utan att först behöva boka tid. Det säger Karin Sundin (S), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor.

– En tillgänglig vård ska inte vara beroende av var du bor, säger Jihad Menhem (V), Regionstyrelsens förste vice ordförande. Med drop-in-verksamhet på alla vårdcentraler får vi fler ingångar och större tillgänglighet till vården i hela länet.

– För väldigt många känns det krångligt att nå vården och det är inte acceptabelt. Därför är det här ett viktigt steg för att öka tillgängligheten. Om fler enklare åkommor kan tas emot och omhand på en öppen mottagning så minskar också trycket på telefonbokningen och färre behöver vänta i telefonkö, säger Catrin Steen, regionråd (MP)

Sammantaget tillförs cirka 40 miljoner Örebro läns vårdcentraler under 2018 utöver den normala uppräkningen.

facebook Twitter Email