Nu blir det tryggare att åka buss

Vid dagens sammanträde fattade nämnden för samhällsbyggnad beslut om att på försök införa ett så kallat nattstopp i kollektivtrafiken i Örebro Stad. Det innebär att resenärer i samspråk med busschauffören ska kunna stiga av närmare hemmet.

– För oss socialdemokrater är det en fråga om trygghet. Det är en självklarhet att alla, framförallt kvinnor, som idag upplever otrygghet i kollektivtrafiken ska känna sig trygga och säkra om natten, säger Anders Ceder (S), regionråd och vice ordförande i nämnden för samhällsbyggnad.

Beslutet innebär att nattstopp kommer införas från och med juni för att sedan fortgå under en period av 18 månader. Därefter kommer en utvärdering av försöket att genomföras.

facebook Twitter Email