Stark utveckling för turistnäringen i Örebro län – ökar mest i hela landet

I en kartläggning som Dagens Samhälle gjort framgår att antalet utländska övernattningar ökar i hela landet. I Örebro län uppgår ökningen till hela 69 procent jämfört med 2012, vilket är den största ökningen i hela landet.

– Turismnäringen är oerhört viktig för den lokala ekonomin ute i länet. I bland annat Laxå har det skapats flera nya arbetstillfällen för att kunna möta den ökade efterfrågan där utvecklingen av kring Tivedens nationalpark spelar stor roll, säger Irén Lejegren (S), ordförande i nämnden för regional tillväxt.

I Örebro län finns det flera faktorer som bidrar till resandet. Dels har länet en god placering i landet och dels finns det ett stort utbud av olika resmål så som Alfred Nobel-museet i Karlskoga, stadskärnan i Örebro och Tiveden nationalpark i Laxå. Nämnden för regional tillväxt i Region Örebro län har länge arbetat med olika strategier för att ta tillvara på detta.

– Vi har länge, tillsammans med kommunerna och näringslivet bedrivit ett strategiskt arbete med att utveckla Örebro län som turistdestination. Det här visar att det hårda arbetet ger resultat vilket är oerhört viktigt. Det bidrar med jobb och tillväxt i hela länet, inte minst i de mindre naturnära kommunerna, avslutar Lejegren.

facebook Twitter Email