Karlskoga lasarett fortsätter utvecklas

Karlskoga lasarett står för den största procentuella ökningen, + 20 procent, då antalet operationer i hela Region Örebro län ökat med 4000 jämfört med för två år sedan. Sedan tidigare har ett nytt avtal mellan Region Örebro län och Landstinget i Värmland om vård vid Karlskoga lasarett mellan åren 2018 och 2021 slutits.

– Vi har hela tiden varit tydliga med att Karlskoga lasarett spelar en viktig roll i hela länets sjukvård. Den stora ökning av operationer vi ser vid lasarettet är ett kvitto på detta, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande.

Ökningen av operationer är stor i hela länet, totalt genomförs nu 32 000 operationer inom Region Örebro län per år. På Karlskoga lasarett har de största ökningarna skett inom urologi, ortopedi och kärl-thorax dit länets hela verksamhet för utredning, bedömning och åtgärd av åderbråck har koncentrerats. Ökningen i produktionsvolym innebär att tillgängligheten till operation har förbättrats och att fler nu opereras inom gränsen för vårdgarantin.

– Det är glädjande att tillgängligheten ökar i både Karlskoga och hela länet. De nya operationssalarna vid Karlskoga lasarett är en av de satsningar som bidragit till detta. Nu fortsätter vi arbetet med att utveckla tillgängligheten i hela länet, säger Karin Sundin (S), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor.

facebook Twitter Email