Äldres trygghet i fokus då Sundin (S) invigde äldrevårdsenheten i Kumla

Idag invigdes den nya äldrevårdsenheten i Kumla. Där får besöken ta lite längre tid, patienterna får träffa samma personer och personalen har speciell kunskap om äldres behov. 

– Vi vet att många äldre personer efterlyser både kontinuitet bland personalen och möjligheten att i lugn och ro få svar på de frågor som finns. Det behovet möter vi nu upp, säger Karin Sundin, S, regionråd med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor inom Region Örebro län.

Sundin och Katarina Hansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Kumla kommun, var på plats vid invigningen av den nya äldrevårdsenheten på Kumla vårdcentral. Dit är den som är 75 år eller äldre välkommen för besök när hälsan sviktar.

– Inom hälso- och sjukvården ska vi alltid ha patienternas bästa som utgångspunkt. Kumla vårdcentral öppnar den här speciella enheten just för att förbättra vården och öka tryggheten för de äldre, säger Karin Sundin.

De sjuksköterskor, sjukgymnaster och läkare som arbetar på enheten har så väl ett särskilt intresse som speciella kunskaper inom vården av äldre. Personalen får dessutom extra mycket tid i patientmötet, och patienterna får ofta träffa samma personal.

Läs mer om äldrevårdsenheten på Kumla vårdcentral på Region Örebro läns sida – här.

 

facebook Twitter Email