Nya satsningar på ambulansen – fler ska få snabbare hjälp

Från och med idag står en ambulans stationerad i Frövi. Målsättningen är att de boende i Frövi och Fellingsbro ska få snabbare vård när de drabbas av akuta skador och sjukdomar. Samtidigt går Socialdemokraterna fram med ett nationellt vallöfte om att förstärka ambulanssjukvården med 500 miljoner årligen.

Region Örebro läns ambulanser är näst snabbast i landet vid utryckningar där liv står på spel. När det gäller de högst prioriterade larmen i Örebro län tar det i genomsnitt knappt 12 minuter från det att ett telefonsamtal kommer in till SOS Alarm till det att en ambulans når fram. Men inom länet finns skillnader i utryckningstid, och på sina håll finns det förbättringar att göra.

– När det gäller de mest akuta larmen har det varit svårt att nå ut till patienterna i främst Frövi och Fellingsbro i tid. Det vill vi ändra på, och kommer därför att ställa en ambulans i Frövi, säger Karin Sundin (S), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor.

Även i Lekeberg finns ett behov av att korta utryckningstiderna. Det är en av anledningarna till att Region Örebro län har beslutat att bygga en ny ambulansstation vid Berglundaområdet i sydvästra Örebro.

– Den nya ambulansstationen kommer att stå klar 2020, och då kommer vi att kunna nå Lekeberg och den södra länsdelen snabbare än vad vi gör i dag. Genom närheten till Europavägarna och kringleden runt Örebro finns också tidsvinster att göra vid utryckningar till andra delar av länet, säger Karin Sundin.

Det är inte bara i Region Örebro län som Socialdemokraterna satsar på ambulansen. Nationellt går partiet fram med investeringar på en halv miljard kronor per år – i en förstärkt ambulanssjukvård med fler ambulanser – både på land och i luften.

Målet ska vara att den genomsnittliga uttryckningstiden vid högprioriterade larm, så kallade prio 1-larm, ska vara högst en kvart i genomsnitt i hela Sverige. En siffra som alltså redan är uppnådd i Region Örebro län men med variationer inom länet.

– Ambulansen är viktig för oss alla och tillgången ska vara jämlik inte bara i hela länet utan i hela landet. Därför prioriterar vi socialdemokrater investeringar i välfärden och sjukvården framför stora skattesänkningar, avslutar Karin Sundin.

facebook Twitter Email